Cần mở rộng công khai kết luận kiểm toán

12/01/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

“Kiểm toán nhà nước cần đa dạng các hình thức công khai theo quy định của Luật KTNN, nhất là công khai kết quả kiểm toán các cuộc kiểm toán và công khai kết quả kiểm toán trên trang thông tin điện tử của KTNN”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo trước UBTVQH

Kiến nghị xử lý 353.733 tỷ, chuyển điều tra 20 vụ

Chiều 11/1, tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã báo cáo công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Theo ông Hồ Đức Phớc, trong nhiệm kỳ, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý.

KTNN cũng cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, nhiệm kỳ 2016-2021, số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung.

Cần đa dạng các hình thức công khai

Thẩm tra báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải đánh giá cao kết quả kiến nghị xử lý tài chính trong nhiệm kỳ, bằng 3,5 lần nhiệm kỳ trước, số kiến nghị sửa đổi, thay thế cũng bằng 2,18 lần nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính giai đoạn 2016- 2020 cao hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban cũng lưu ý việc chưa đảm bảo 100% báo cáo tài chính của các bộ, cơ quan Trung ương, và báo cáo quyết toán các địa phương được kiểm toán thường xuyên hàng năm theo yêu cầu của Luật Ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính mặc dù có tăng song vẫn còn nhiều kiến nghị chưa được thực hiện. Số lượng các kiến nghị liên quan đến hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản được thực hiện cũng chưa nhiều. Do vậy, KTNN cần đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý triệt để. Trường hợp cần thiết cần tổng hợp danh sách các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng, việc công khai báo cáo kiểm toán cơ bản đã được thực hiện theo quy định, tuy nhiên hiệu quả, tính lan tỏa vẫn còn hạn chế. Việc tiếp cận, khai thác thông tin, kết quả kiểm toán còn chưa thực sự thuận lợi, dễ dàng đối với các đối tượng theo quy định.

“KTNN cần đa dạng các hình thức công khai theo quy định của Luật KTNN, nhất là công khai kết quả kiểm toán các cuộc kiểm toán và công khai kết quả kiểm toán trên trang thông tin điện tử của KTNN”, ông Hải nhấn mạnh.

Luân Dũng

Xem thêm »