Vụ Hợp tác quốc tế triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

04/12/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều ngày 04/12/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020. Dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Vụ HTQT.  

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2020, Phó Vụ trưởng vụ HTQT Nguyễn Việt Hùng cho biết, năm 2020 là năm thứ ba Kiểm toán nhà nước (KTNN) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2018-2024; là nhiệm kỳ thứ năm tiếp tục thực hiện vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2019-2021. Dịch bệnh Covid 19 bùng phát vào đầu năm 2020 và lan rộng với nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch đối ngoại của KTNN, các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, quản lý dự án hầu hết được thực hiện dưới hình thức họp trực tuyến. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trước tình hình giãn cách xã hội, hạn chế giao lưu quốc tế do dịch Covid ở Việt Nam và trên thế giới, tập thể Vụ HTQT đã kịp thời thích ứng, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch công tác năm 2020
 
Phó Vụ trưởng vụ HTQT Nguyễn Việt Hùng trình bày báo cáo tổng kết
 
Năm 2020, Vụ đã tổ chức thành công Đoàn Tổng KTNN tham dự Hội thảo tăng cường tính liêm chính đối với các doanh nghiệp khu vực công tại Hungary, thăm song phương Bỉ và Đức vào tháng 2/2020.
 
Tổ chức và điều hành thành công Cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành (BĐH) ASOSAI lần thứ 55 vào tháng 7/2020 cùng với những sáng kiến mang tính sáng tạo, đột phá được cộng đồng kiểm toán công của khu vực đánh giá cao; Khởi động và chuẩn bị cho cuộc kiểm toán hợp tác về công tác quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công.
 
Triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp tác song phương; Tổ chức thành công Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế giai đoạn 2019-2020. Tổ chức các cuộc họp và khóa đào tạo trực tuyến cho KTNN Lào. Quản lý các chương trình, dự án hợp tác nước ngoài đảm bảo tính hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, trong đó thực hiện tốt công tác kiểm toán và xác minh kết quả 03 chương trình do WB tài trợ; thu hút 01 dự án do ADB tài trợ, 02 hoạt động phi dự án tăng cường năng lực cho KTNN do EU tài trợ.
 
Tổ chức biên dịch gần 2000 trang tài liệu và xuất bản gần 70 đầu sách làm tài liệu tham khảo trong Ngành; xây dựng Sổ tay kinh nghiệm hoạt động hợp tác quốc tế; Phát hành 02 số Bản tin quốc tế/tháng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KTNN.
 
Tổ chức 03 khóa tập huấn nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ hợp tác quốc tế cho các công chức thực hiện công tác đối ngoại của KTNN.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Vụ HTQT xác định mục tiêu về hoạt động hợp tác quốc tế năm 2021 “Thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, phù hợp với điều kiện và đặc điểm về đối ngoại trong nước và quốc tế”. Hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN trong năm 2021 tập trung vào các nội dung chính :
 
Tiếp tục thực hiện thắng lợi vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, thành viên ASOSAI giai đoạn 2018-2024 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường, kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững; điều hành chu đáo, an toàn và thành công Đại hội ASOSAI 15 vào tháng 8/2021 tại Thái Lan, hoàn thành chuyển giao vai trò Chủ tịch ASOSAI cho KTNN Thái Lan.
 
Thể hiện vai trò dẫn dắt trong cộng đồng các cơ quan kiểm toán khu vực thông qua việc triển khai thành công cuộc kiểm toán sông Mê Công; tăng cường học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nâng cao nhận thức của công chức, kiểm toán viên KTNN thông qua cuộc kiểm toán hợp tác sông Mê Công.
 
Phối hợp với SAI Lào và Campuchia thông qua hoạt động hợp tác song phương và diễn đàn đa phương ASEANSAI/ASOSAI thúc đẩy hoạt động hợp tác ba bên ngày càng hiệu quả.
 
Tích cực triển khai hiệu quả, khai thác tối đa kết quả các chương trình, dự án do nước ngoài tài trợ; tìm kiếm, hoàn thiện việc đàm phán với các nhà tài trợ và xây dựng các chương trình, dự án đảm bảo thiết thực với nhu cầu thực tế của KTNN.
 
Tiếp tục tìm kiếm, cập nhật tài liệu, kinh nghiệm quốc tế để biên dịch và phổ biến cho Ngành nhằm phát huy vai trò làm cầu nối kiến thức, rút ngắn khoảng cách giữa KTNN với các cơ quan KTNN tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
 
 
Trên cơ sở các mục tiêu đưa ra, Vụ HQT đã vạch ra các nhiệm vụ chính trong từng mảng hoạt động: Hợp tác song phương; Hợp tác đa phương; Công tác vận động tài trợ và thực hiện các chương trình, dự án; Công tác phổ biến thông tin và kinh nghiệm quốc tế.
 
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Vụ HTQT cũng đã đề xuất một sô giải pháp:
 
Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN và Kế hoạch công tác, Kế hoạch đối ngoại năm 2021 của KTNN để xây dựng Chương trình công tác cụ thể năm 2021, làm cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.
 
Bám sát Chương trình hành động và Kế hoạch hoạt động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI, duy trì chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất nhằm đánh giá tiến độ và hiệu quả công việc đang triển khai; phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký ASOSAI (KTNN Trung Quốc) cũng như các thành viên Ban Điều hành ASOSAI.
 
Tham mưu Lãnh đạo KTNN điều chỉnh các đoàn ra, đoàn vào theo tình hình, diễn biến của dịch Covid ở Việt Nam và trên thế giới, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và KTNN Lào đảm bảo việc phân bổ kinh phí từ Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào.
 
Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công chức nòng cốt của KTNN tham gia hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế, đảm nhiệm tốt vai trò thành viên Ban Điều hành và Chủ tịch ASOSAI.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện một số phòng trong đơn vị và đại diện một sô đơn vị trong Ngành phát biểu đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo tổng kết của Vụ.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh biểu dương các thành tích Vụ HTQT đã đạt được trong năm 2020. “Mặc dù dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của Vụ, nhưng  với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, Vụ HTQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó” -  Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất được Vụ HTQT nêu ra trong báo cáo tổng kết.
 
Về kế hoạch hoạt động năm 2021, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý: Vụ HTQT cần bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Chính phủ; Chiến lược phát triển KTNN đến 2030 để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Năm 2021 – năm cuối trong vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 cần đặc biệt lưu ý tới các hoạt động tổng kết, đánh giá hoạt động cả nhiệm kỳ và hoạt động chuyển giao vai trò Chủ tịch ASOSAI cho SAI Thái Lan. Vụ HTQT cần tích cực hơn nữa trong các hoạt động khai thác kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ hoạt động của các đơn vị trong Ngành, đặc biệt là hoạt động của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán.
 
Ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, Vụ HTQT triển khai Hội nghị thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021,  Hội nghị đã bầu ra 04 đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan KTNN./.
 
Ngọc Bích
 

Xem thêm »