Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020: Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán đợt 3 trước ngày 30/11

11/11/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 11/11/2020, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 10/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2020 của KTNN.

Theo báo cáo, tính đến đầu tháng 11/2020, KTNN đã cơ bản kết thúc các Đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán (KHKT) đợt 2 và 12/53 Đoàn kiểm toán thuộc KHKT đợt 3. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đã ký phát hành 144 Báo cáo kiểm toán; xét duyệt 7/14 Đoàn kiểm toán đợt 4/2020 (thuộc KHKT bổ sung) và triển khai 03 Đoàn kiểm toán. KTNN đã hoàn thiện KHKT năm 2021 gửi các đại biểu Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV.

Cũng trong tháng, Vụ Tổng hợp đang hoàn thiện dự kiến danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2021 của các KTNN chuyên ngành và khu vực. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) thực hiện nhiệm vụ KSCLKT theo kế hoạch, trong đó có 01 Đoàn thực hiện KSCLKT trực tiếp, 02 Đoàn kiểm soát đột xuất. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Định hướng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán và các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021.

KTNN đã thực hiện quy trình giới thiệu bổ nhiệm 01 Phó Tổng Kiểm toán nhà nước từ nguồn nhân sự tại chỗ. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký quyết định thành lập, quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng mới thành lập tại Vụ Pháp chế, KTNN khu vực X, KTNN khu vực XI và quyết định ban hành Quy trình kiểm toán của KTNN và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN. KTNN đã tổ chức công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức năm 2020.

KTNN đã tổ chức khóa đào tạo trực tuyến cho công chức KTNN Lào về kiểm toán các doanh nghiệp viễn thông và kiểm toán thu NSNN; hoàn thiện Đề cương kiểm toán hợp tác sông Mê Công và Điều khoản tham chiếu. Tổng Kiểm toán nhà nước đã phê duyệt Thông điệp Chủ tịch ASOSAI và tham luận của KTNN đăng Tạp chí ASOSAI số cuối năm 2020 về chủ đề “Kiểm toán giảm nghèo nông thôn”; tiếp tục thực hiện các công việc theo kế hoạch của ASOSAI, ASEANSAI.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận cho ý kiến xung quanh những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và thanh tra; những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và thanh tra và giải pháp hạn chế sự trùng dẫm giữa hoạt động kiểm toán của KTNN với hoạt động thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Ngành. Một số ý kiến cho rằng việc rà soát các các đầu mối kiểm toán dự kiến trong Kế hoạch kiểm toán năm 2021 cần được triển khai sớm để KTNN gửi thông báo đến các địa phương, đơn vị được kiểm toán. Ngoài ra, các ý kiến đều nhất trí về việc ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo từng lĩnh vực thay vì ban hành Quy trình kiểm toán để giảm thủ tục hành chính…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả công tác tháng 10/2020, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm toàn Ngành cần tập trung triển khai trong tháng 11/2020:

Tổng Kiểm toán yêu cầu các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực kết thúc các Đoàn kiểm toán đợt 3/2020 đảm bảo đúng tiến độ kết thúc trước ngày 30/11/2020, phát hành kịp thời toàn bộ BCKT trước 31/12/2020. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo công tác lập BCKT đảm bảo chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Vụ Tổng hợp hoàn thiện KHKT năm 2021 theo ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; hoàn thiện danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2021 báo cáo Lãnh đạo KTNN; tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, đẩy mạnh công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế KSCLKT; tiếp tục KSCLKT theo kế hoạch và tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và KSCLKT.

Vụ CĐ&KSCLKT và Thanh tra KTNN  tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về những tồn tại hạn chế trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và hoạt động thanh tra.

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục triển khai xây dựng phương án thành lập Vụ Tài chính, phối hợp với Trường ĐT&BDNVKT xây dựng dự án thành lập Học viện Kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Vụ Pháp chế khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý theo kế hoạch công tác năm 2020 đúng tiến độ; hoàn thiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản của KTNN năm 2020; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quy định giải quyết khiếu nại và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán; tích cực tham gia xây dựng các luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương theo kế hoạch; thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN, tiếp tục phối hợp với KTNN chuyên ngành III tập trung hoàn thiện Đề cương kiểm toán hợp tác nguồn nước lưu vực sông Mê Kông và Điều khoản tham chiếu trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; chuẩn bị tổ chức hội thảo ”Nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp Nhà nước và vai trò của KTNN”; tiếp tục thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài NCKH năm 2021.

Trung tâm Tin học triển khai chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tăng cường công tác xây dựng, ứng dụng, phát triển và đào tạo CNTT trong toàn ngành; quản trị, vận hành và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng các phần mềm của KTNN./.

Hà Linh

Xem thêm »