Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương thành công tốt đẹp

30/10/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Trong hai ngày 28-29/10 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức diễn ra với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”.

Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình…

Dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 82.000 đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành; Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; các đại biểu chính thức được Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu đã dự Đại hội.
 
Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội.

Đại hội đã thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII Đảng. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, các Viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Ông Huỳnh Tấn Việt phát biểu bế mạc Đại hội

 Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới được dự thảo Báo cáo Chính trị đề ra là: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 51 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên. Đại hội cũng đã bầu 59 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đó có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ra mắt Đại hội

Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962, tại xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông Huỳnh Tấn Việt từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Giám đốc Sở Công nghiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng ban Dân vận tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Tấn Việt cho rằng, để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối tập trung vào ba đột phá về công tác tổ chức đảng; Công tác cán bộ và quản lý đảng viên; Công tác phối hợp hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh: Trong bối cảnh sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực sẽ tác động trực tiếp đến sự nghiệp đổi mới ở nước ta, đồng thời cả mặt thuận và không thuận. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Khối nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng. Trong đó, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ chính trị then chốt./.

Hà Linh

Xem thêm »