Vụ Hợp tác quốc tế tập huấn kỹ năng tổ chức cuộc họp, hội thảo quốc tế trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19

16/10/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Trong 2 ngày 13 và 14/10/2020, tại Thanh Hóa, Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức tập huấn nội bộ với chủ đề “Kỹ năng tổ chức cuộc họp, hội thảo quốc tế trực tuyến”. Chủ đề được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid -19 khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc đầu năm 2020 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống của người dân thế giới nói chung và ảnh hưởng đến các hoạt động hợp tác quốc tế trong khu vực và thế giới nói riêng.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Trong bối cảnh đó, nhiều sự kiện hợp tác quốc tế của KTNN trong năm 2020 đã được KTNN chuyển sang hình thức trực tuyến, như: Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 (tháng 7/2020); Cuộc họp Ủy ban đặc biệt về tư cách pháp lý của ASEANSAI và Cuộc họp Ủy ban Chia sẻ kiến thức ASEANSAI (tháng 8-9/9/2020); Cuộc họp Nhóm Công tác về tác động của khoa học và công nghệ đối với kiểm toán và Hội thảo của Ủy ban giám sát INTOSAI đối với các vấn đề mới nổi (16-17/9/2020); Hội thảo về kiểm toán công tác ứng phó với COVID-19 của ASEANSAI (1/10/2020); Các cuộc họp với chuyên gia WB, CAAF, SAI Indonesia để xây dựng Đề cương kiểm toán hợp tác về Sông Mê Công.

Việc tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trực tuyến tại KTNN là chưa có tiền lệ. Do vậy, trong quá trình triển khai còn một số lúng túng, vướng mắc về sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong Ngành, sự tham gia đầy đủ của các ban nhóm công tác đối ngoại, báo cáo kết quả họp trực tuyến... Ngay việc trình chủ trương tổ chức các sự kiện đối ngoại trực tuyến cũng là một khó khăn khi các đối tác nước ngoài không thể đưa ra kế hoạch tổng thể về tổ chức các sự kiện hợp tác quốc tế trực tiếp hay trực tuyến, dẫn đến việc Vụ HTQT thiếu chủ động, phải trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt kế hoạch tổ chức họp trực tuyến với từng cuộc họp, kể cả các cuộc họp trực tuyến cấp kỹ thuật.
 
Các thành viên tham gia lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Theo kế hoạch, dự kiến trong những tháng cuối năm 2020, KTNN sẽ tổ chức đào tạo trực tuyến cho KTNN Lào trong thời gian từ 3-4/11/2020, tham gia hội thảo trực tuyến của ACCA vào tháng 12/2020. Để tổ chức tốt các sự kiện trực tuyến trong thời gian tới, các công chức, người lao động Vụ HTQT tham gia tập huấn đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng việc tổ chức các sự kiện hợp tác quốc tế trực tuyến, trong đó cần xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong ngành ngay từ giai đoạn trình chủ trương; phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài để xây dựng kế hoạch tổng thể các hoạt động trực tuyến; xây dựng danh mục các ứng dụng có thể sử dụng họp trực tuyến, phân tích ưu nhược điểm của từng ứng dụng; đề xuất bố trí phòng họp trực tuyến riêng cho hoạt động hợp tác quốc tế với đường truyền chất lượng cao....

Trong hai ngày tập huấn, Vụ HTQT cũng dành thời gian thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch đối ngoại 2021, công tác điều phối và quản lý dự án hợp tác quốc tế, công tác chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm quốc tế về chuyên môn kiểm toán, đặc biệt là việc biên dịch tài liệu chuyên môn tham khảo cho Ngành.

Phát biểu bế mạc tập huấn, Vụ trưởng Vụ HTQT Trần Kim Lộc đánh giá cao sự tích cực tham gia thảo luận của các công chức, người lao động của Vụ HTQT cũng như công tác tổ chức đợt tập huấn. Vụ trưởng chỉ đạo ngay sau tập huấn, cả Vụ cần bắt tay ngay vào việc thực hiện các giải pháp đã được kết luận tại tập huấn nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế của KTNN trong thời gian tới, nhất là trong năm 2021 khi đại dịch Covid-19 dự kiến diễn biến còn phức tạp./.

Kim Dung
 

Xem thêm »