Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2020 giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019

14/10/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2020 giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 975,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán. Trong đó ngân sách Trung ương (NSTW) ước đạt 60,4% dự toán, ngân sách địa phương ước đạt 69,8% dự toán. Thu nội địa 9 tháng ở mức thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây.

Thu nội địa tăng 7 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng 8/2020

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 9/2020 ước đạt 96,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa tháng 9/2020 ước đạt 80 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 7 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng 8/2020. Lũy kế 9 tháng ước đạt 812,4 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019. “Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu NSNN nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2020; tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu” – ông Trần Quân cho biết.

Thu từ dầu thô tháng 9/2020 ước đạt 2 nghìn tỷ đồng, giảm 330 tỷ đồng so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng năm 2020 ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9/2020 ước đạt 14,57 nghìn tỷ đồng, gồm: Tổng số thu thuế đạt gần 25 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 640 tỷ đồng so tháng 8/2020, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 10,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2020 ước đạt 134,55 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7% dự toán, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 225,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 91,3 nghìn tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2020, các đơn vị thanh tra, kiểm tra thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện thu nộp NSNN trên 8.717 tỷ đồng. Riêng trong quý III/2020, cơ quan Hải quan đã nộp về NSNN 204,884 tỷ đồng qua việc tích cực thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong quý IV/2020, Bộ Tài chính sẽ tập trung chỉ đạo các Cục Thuế trong công tác thu hồi nợ thuế, tập trung vào các trường hợp đơn vị có số nợ thuế lớn, các đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các dự án chưa nộp NSNN theo quy định, không được gia hạn, cố tình chây ỳ nợ thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định để tăng nguồn thu cho NSNN.

Chi NSNN 9 tháng năm 2020 tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019

Ông Trần Quân cho biết, tổng chi NSNN tháng 9/2020 ước đạt 125 nghìn tỷ đồng, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn và xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Luỹ kế chi NSNN 9 tháng năm 2020 đạt 1.113,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó: Chi trả nợ lãi đạt gần 80,7 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 756,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.
 


Giải ngân chi đầu tư phát triển tiếp tục chuyển biến tích cực, số vốn giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 đạt gần 269,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán, nhưng so với yêu cầu vẫn ở mức thấp, còn một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp.

Đến ngày 24/9/2020, NSNN đã chi khoảng 17,49 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó: 4,92 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó NSTW đã trích 3,92 nghìn tỷ đồng bổ sung cho các Bộ Y tế, Quốc phòng, Công an và hỗ trợ cho 27 địa phương và các địa phương khác chi 1 nghìn tỷ đồng; 12,57 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 12,65 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, khoảng 16,2 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia được xuất cấp để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, cân đối NSTW và ngân sách các cấp địa phương khó khăn trong điều kiện giảm thu NSNN. Tính đến ngày 25/9/2020, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 223,34 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch năm 2020 để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội 9.090 tỷ đồng, với kỳ hạn bình quân 13,21 năm, lãi suất bình quân 2,94%/năm (bình quân năm 2019 là 4,51%/năm).

Về lĩnh vực thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), trong 9 tháng năm 2020 đã thực hiện thoái vốn tại 27 DNNN với giá trị sổ sách là 900 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng. Ngoài ra đã hoàn thành chuyển giao phần vốn Nhà nước tại 05 Tổng công ty với tổng giá trị là 8.185,6 tỷ đồng về SCIC để thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong 9 tháng Chính phủ đã ký kết 9 Hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 957 triệu USD. Trả nợ Chính phủ trong tháng 9/2020 khoảng 18.633 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 10.154 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài khoảng 8.479 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2020 tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 241.375 tỷ đồng, tương đương với 65,8% kế hoạch cả năm, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.950 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 60.425 tỷ đồng.

Trong những tháng còn lại của năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục đánh giá thực hiện thu NSNN năm 2020 theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu lãnh đạo các cấp, thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình kiểm soát chi NSNN quý IV/2020 theo quy định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng ở mức cao nhất./.

Khánh Vy

 

Xem thêm »