Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo hoàn thiện dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2021

10/08/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 07/8/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 8/2020. Hội nghị đã nghe: Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Đỗ Văn Tạo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 7/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 8/2020 của toàn Ngành; Vụ trưởng Vụ Tổng Trần Khánh Hòa hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán; Vụ trưởng Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) Ngô Minh Kiểm báo cáo tình hình kiểm soát chất lượng kiểm toán, công tác tham mưu xây dựng các văn bản; Vụ trưởng Vụ Pháp Vũ Thanh Hải chế báo cáo tình hình xây dựng các văn bản thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN.

Trong tháng 7/2020, toàn Ngành đã tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Công điện số 812/CĐ-KTNN ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. KTNN đã hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển công chức KTNN năm 2020 Vòng 1; tổ chức thành công Cuộc họp trực tuyến của Ban điều hành ASOSAI 55.

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau:

Thủ trưởng các đơn vị: Quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 812/CĐ-KTNN ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn hoạt động kiểm toán. Đồng thời, khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đã kết thúc; yêu cầu các Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng lập Báo cáo kiểm toán.

Đồng thời, các đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước phân công nhiệm vụ tham gia thảo luận dự toán năm 2021 tại Bộ Tài chính nghiêm túc thực hiện theo Công văn số 847/KTNN-TH ngày 03/8/2020 của KTNN, gửi Báo cáo ý kiến về Vụ Tổng hợp chậm nhất ngày 20/8/2020 để xây dựng Báo cáo ý kiến trình Quốc hội và tham gia xem xét, thẩm tra về dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW năm 2021.

Các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các KTNN chuyên ngành, khu vực tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; trả lời các văn bản kiến nghị của đơn vị được kiểm toán kịp thời, dứt điểm nhằm hạn chế tối đa việc khiếu nại về kết quả kiểm toán và nâng cao chất lượng, uy tín của cơ quan KTNN.

Vụ Tổng hợp: Hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021 và dự thảo báo cáo thuyết minh dự kiến KHKT năm 2021 trình Lãnh đạo KTNN cho ý kiến trong tuần từ 17-18/8/2020; tổng hợp và xây dựng Báo cáo ý kiến trình Quốc hội về dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW năm 2021; tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, đẩy mạnh công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT: Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Quy trình kiểm toán của KTNN; trình Tổng Kiểm toán nhà nước dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán để gửi lấy ý kiến các đơn vị trong toàn Ngành; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi tuyển, tuyển dụng công chức của KTNN; chuẩn bị tổ chức lớp cao cấp lý luận chính trị theo danh sách đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của KTNN trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành; tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Vụ Pháp chế: Đẩy nhanh xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý theo kế hoạch công tác năm 2020 đúng tiến độ; tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước hoàn thiện dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước; tập trung hoàn thiện dự thảo Quy định giải quyết khiếu nại và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán của KTNN; tích cực tham gia xây dựng các luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Vụ Hợp tác quốc tế: Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương theo kế hoạch; thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN, đặc biệt tập trung phối hợp với KTNN chuyên ngành III xây dựng Điều khoản tham chiếu và đề cương kiểm toán hợp tác nguồn nước lưu vực sông Mê Kông để lấy ý kiến các SAI; tiếp tục dịch tài liệu chuyên môn làm tài liệu tham khảo cho Ngành.

Thanh tra KTNN: Tiếp tục thực hiện các đoàn thanh tra đợt 2 tùy theo diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục nghiệm thu các đề tài NCKH, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và vai trò của KTNN”.

Trung tâm Tin học: Tăng cường công tác xây dựng, ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn Ngành; hoàn thiện phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý, điều hành trên thiết bị di động; hỗ trợ các đơn vị sử dụng các phần mềm của KTNN, rà soát, kịp thời khắc phục các bất cập, vướng mắc trong quá trình sử dụng các phần mềm.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV; Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN; đưa tin về kết quả Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn phòng KTNN: Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở đơn vị; hoàn thiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 47; tiếp tục tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2019 của KTNN; triển khai may đo trang phục xuân hè năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức KTNN; thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước của KTNN lần thứ IV.

Ban quản lý dự án ĐTXD: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án KTNN KV III, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp, công trình Trụ sở KTNN khu vực I và Trụ sở KTNN khu vực XIII.

Ban quản lý dự án công nghệ thông tin: Tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu hiệu chỉnh các phần mềm Hỗ trợ kiểm toán các lĩnh vực; đẩy nhanh triển khai các dự án CNTT của KTNN./.

Khánh Vy
 

Xem thêm »