Thu ngân sách Nhà nước của Tổng cục Thuế 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp

16/07/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo tin từ Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của Tổng cục Thuế ước đạt 574.237 tỷ đồng, bằng 45,8% so với dự toán được giao của cả năm 2020 (1.254.300 tỷ đồng), bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 21.338 tỷ đồng, bằng 60,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 72,4% so với cùng kỳ năm 2019; Thu nội địa ước đạt 552.899 tỷ đồng, bằng 45,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2019. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại (LNCL), xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ước đạt 424.769 tỷ đồng, bằng 41,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, tỷ lệ thực hiện dự toán thu NSNN do cơ quan thuế quản lý 6 tháng năm 2020 đạt thấp nhất so với thu của 3 năm trở lại đây. Nếu trừ một số khoản thu từ một số khoản có nguồn phát sinh kinh tế của năm 2019 nhưng theo quy định các DN kê khai, nộp thuế trong những tháng đầu năm 2020 (Dầu thô, cổ tức, LNCL, chênh lệch thu chi của NHNN, sổ số kiến thiết) thì thu nội địa lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt được 41,7% dự toán năm, thấp nhất trong nhiều năm qua cả về tiến độ và tốc độ.

Đặc biệt thu NSNN giảm mạnh từ tháng 4/2020, tập trung ở các khoản thu, sắc thuế lớn như thuế GTGT, thuế TTĐB, lệ phí trước bạ. Theo thống kê của Tổng cục Thuế, có có 34/63 địa phương có tiến độ thu lũy kế 6 tháng đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán đạt trên 50%, trong đó thu từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng cao. 29/63 địa phương có tiến độ thu chậm, chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán năm.

Số thu ngân sách Trung ương (NSTƯ) lũy kế 06 tháng đầu năm 2020 đạt 260.257 tỷ đồng, bằng 43,8% dự toán, bằng 95,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương (NSĐP) ước đạt 313.980 tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán, bằng 96,3% cùng kỳ. 

Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện 29.280 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 31,67% kế hoạch năm 2020; kiểm tra 281.219 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 28.940,55 tỷ đồng bằng 140,86% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 10.386,19 tỷ đồng bằng 182,47% so với cùng kỳ năm 2019; giảm khấu trừ là 629,67 tỷ đồng bằng 67,72% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 17.924,68 tỷ đồng bằng 128,73% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN là 4.827,28 tỷ đồng, đạt 46,48% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 72 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 212,55 tỷ đồng; giảm lỗ 1.367,75 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0.02 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.479,08 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 107,18 tỷ đồng, giảm lỗ 1.251,92 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu 1.265,82 tỷ đồng.

Trong 6 tháng, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 1.593 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, bằng 73,21% so với cùng kỳ năm 2019 (1.593 DN/2.176 DN), tương ứng với tổng số tiền hoàn là 7.506 tỷ đồng bằng 73,32% so với cùng kỳ năm 2019 là 10.237 tỷ đồng.

Triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, thống kê trên hệ thống quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc diện được gia hạn thuế và tiền thuê đất để chủ động đối chiếu khi NNT nộp Giấy đề nghị gia hạn. Theo báo cáo của các Cục Thuế, đến ngày 30/6/2020, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 43.212,3 tỷ đồng, trong đó: Số thuế GTGT được gia hạn là 19.113 tỷ đồng; Số thuế TNDN được gia hạn là 20.365,4 tỷ đồng; Tiền thuê đất được gia hạn là 3.335,5 tỷ đồng; Thuế GTGT và TNCN của hộ và cá nhân KD được gia hạn là 395,4 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế nhận định, nhiệm vụ thu NSNN còn lại của 6 tháng cuối năm còn trên 55% dự toán. Nhiều khoản thu còn thấp hơn so với dự toán, đặc biệt là thu từ khu vực KTQD, khu vực FDI và khu vực ngoài Quốc doanh. Trong khi đó tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung có khả năng phục hồi sau đại dịch, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, song tác động của COVID đến tình hình sản xuất kinh doanh là khá nặng nề, từ đó ảnh hưởng đến thu NSNN. Tổng cục Thuế sẽ chú trọng hơn đến kê khai, thu nộp, thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, trong đó đặc biệt coi trọng công tác chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận. Toàn ngành thuế sẽ tập trung: Nắm chắc đối tượng nộp thuế, nắm chắc nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; khai thác triệt để các nguồn thu để bù vào phần thiếu hụt; xử lý nợ, xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp thu hồi nợ...

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của COVID, tạo điều kiện khôi phục và phát triển môi trường kinh doanh để phát triển kinh tế của đất nước./.

Khánh Vy

Xem thêm »