Đoàn Thanh niên KTNN sẽ tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Kiểm toán nhà nước- Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"

30/06/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 của Đoàn Thanh niên KTNN; nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho các đoàn viên thanh niên về Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, ngày 03/7/2020, tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, BCH Đoàn Thanh niên KTNN sẽ tổ chức Chương trình: Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên, Chủ đề: "Tuổi trẻ Kiểm toán nhà nước- Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng".

Mục đích của Đối thoại nhằm tuyên truyền, giúp các đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, giáo dục đoàn viên thanh niên về tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng; tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuộc đối thoại cũng mong muốn các cấp ủy đảng tiếp tục lắng nghe, chia sẻ, đồng hành với thanh niên, tạo cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng.

Nội dung Đối thoại gồm 3 phần: Phần 1 tập trung vào chủ đề: “Đảng với tuổi trẻ Kiểm toán- Tuổi trẻ Kiểm toán với Đảng”. Theo đó, Đoàn Thanh niên KTNN sẽ trình chiếu video clip thông tin khái quát về kết quả đại hội đảng trong Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và những đóng góp của đoàn viên thanh niên trong hoạt động của đơn vị, Đảng bộ, chi bộ trong công tác chuyên môn, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, trong công tác tổ chức Đại hội... Một số hoạt động thiện nguyện của đoàn thanh niên KTNN, chú trọng một số hoạt động được tổ chức trong thời gian dịch Covid-19...

Phần 2 - ''Tuổi trẻ Kiểm toán nhà nước tự hào tiến bước dưới cờ Đảng": Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ đối thoại với đoàn viên thanh niên, tập trung vào những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy, các cấp ủy Đảng; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng; đề xuất các nhóm giải pháp, mô hình đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy năng lực và bản lĩnh của đoàn viên thanh niên KTNN trong thời đại mới với phương châm “hòa nhập nhưng không hòa tan”; phát huy các giá trị "Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập" trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên KTNN giai đoạn mới; kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng ủy KTNN đối với thế hệ trẻ, thanh niên KTNN.

Phần 3, Ban thường vụ Đoàn thanh niên KTNN sẽ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho đồng chí Hồ Đức Phớc – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước, các đồng chí Lãnh đạo và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN./.

M. Thúy
 

Xem thêm »