Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ tháng 06/2020

30/06/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 29/6/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung: Dự thảo Báo cáo tình hình đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII; Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ KTNN; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII; Tờ trình xin ý kiến về việc kiểm phiếu bằng máy tại đại hội và số lượng tổ kiểm phiếu; Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát hồ sơ nhân sự bầu Ban chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án nhân sự bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tờ trình xin ý kiến Ban thường vụ xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2018-2023 và Tờ trình về việc xét tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho 03 đảng viên thuộc Đảng bộ KTNN.
 

 Trình bày dự thảo Báo cáo tình hình đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, đã có 34/34 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN tổ chức đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các đảng bộ, chi bộ đã diễn ra nghiêm túc, chu đáo, bám sát hướng dẫn của Đảng ủy KTNN trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, không phô trương, hình thức, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cán bộ đáng viên. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, 04 Tiểu ban phục vụ Đại hội gồm Nhân sự, Văn kiện, Tuyên truyền và Tổ chức phục vụ đã bám sát nhiệm vụ được phân công phối hợp với các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chủ động triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, tại phiên họp, Ban thường vụ Đảng ủy KTNN cơ bản nhất trí đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ KTNN. Một số ý kiến đề nghị bổ sung, đánh giá thêm về kết quả kiểm toán trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là định hướng, giải pháp của Đảng ủy KTNN trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; bổ sung những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học nhiệm kỳ tới…

Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã biểu quyết thống nhất Đề án nhân sự bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và việc xét tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên thuộc Đảng bộ KTNN; thống nhất việc kiểm phiếu bằng máy tại Đại hội.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN và các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII triển khai và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, trong 5 năm tới với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đảng ủy KTNN cần nhận diện, đánh giá toàn diện những khó khăn, thách thức để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức kiểm toán, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao./.

Hà Linh
 

Xem thêm »