Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở "Hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán tại các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP”  

26/06/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

sav.gov.vn) - Chiều 25/6/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) dưới sự chủ trì của Ths. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán tại các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP” do Ths. Lê Thị Tuyết Nhung và  Ths. Nguyễn Thu Hương đồng chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, sau 3 năm triển khai Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập giai đoạn 2014 – 2017, đã có 23 trường đại học (ĐH) được Chính phủ cho thí điểm và đã có những thành tựu nhất định và được xã hội công nhận. Các trường ĐH đã chủ động mở ngành và phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội, phương pháp và nội dung giảng dạy tiếp cận chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, qua giai đoạn thí điểm thực hiện cho thấy cơ chế chính sách còn bộc lộ một số bất cập, chưa đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Trong khi đó, công tác kiểm toán trong lĩnh vực GDĐH hiện nay mới chú trọng kiểm tra đánh giá việc quản lý, sử dụng dụng tài chính công, tài sản công, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước mà chưa đánh giá toàn diện, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả đối với cơ chế tự chủ trong của các trường đại học thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77 về cả ba mặt tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và tài chính, từ đó có đánh giá, kiến nghị sâu về thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước. Vì vậy, để KTNN có thể phát hiện, đưa ra những kiến nghị phù hợp về cơ chế chính sách, thực hiện ngày một tốt hơn chức năng được giao, Ban Chủ nhiệm đề tài lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán tại các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP”.
 
Đề tài gồm 2 phần: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn việc kiểm toán của KTNN tại các cơ sở GD ĐH công lập thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP; Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán của  KTNN tại các cơ sở GDĐH thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP.
 
Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo
 
Để thực hiện cuộc kiểm toán đạt chất lượng cao, phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị: Tập trung xây dựng đề cương, chú trọng công tác phổ biến, tập huấn nội dung đề cương kiểm toán trước khi triển khai cuộc kiểm toán; Hoạt động kiểm toán phải được thực hiện một cách đồng bộ trong toàn Ngành; Tăng cường Kiểm toán viên nhà nước có trình độ và kinh nghiệm tham; Tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo của lãnh đạo trong quá trình thực hiện kiểm toán; Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các Kiểm toán viên (KTV) có nhiều kinh nghiệm với các KTV mới và giữa các Tổ kiểm toán; Nghiên cứu, ban hành các hướng dẫn (cẩm nang kiểm toán); Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm toán…

 Nhận xét về đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng, các cuộc kiểm toán lồng ghép, chuyên đề của KTNN về lĩnh vực giáo dục những năm gần đây đã chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ giáo dục đại học. Tuy nhiên công tác kiểm toán lĩnh vực này vẫn còn có khoảng cách so với yêu cầu tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 77/NQ-CP. Do đó, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán tại các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP” của các tác giả có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn.
 
Để hoàn thiện đề tài, các ý kiến đề nghị các tác giả: Bổ sung, làm rõ số lượng các cơ sở GDĐH công lập thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 77. Trên cơ sở đó, phần thực trạng kiểm toán, tập trung phân tích, đánh giá vào nhóm đối tượng này; Phần thực trạng công tác tổ chức kiểm toán  cần sắp xếp theo trình tự tổ chức kiểm toán để đảm bảo logic, khắc phục trùng lặp mà không đầy đủ; Cơ cấu lại, lược bớt hoặc đưa ra phụ lục những nội dung không cần đưa vào nội dung chính để đề tài tập trung thể hiện những giá trị cốt lõi, chất lượng vấn đề nghiên cứu và kết quả nghiên cứu…
 
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Lê Minh Nam cho rằng, đề tài cơ bản đã làm rõ về lý luận và phân tích thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán tại các cơ sở GDĐH công lập thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP. Đề hoàn thiện đề tài, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban chủ nhiệm nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng: Cơ cấu lại để đảm bảo cân đối dung lượng giữa 2 chương; Rà soát lược bỏ bớt nội dung chung về các cơ sở giáo dục khác để tập trung làm rõ đặc thù của các cơ sở GDĐH được thực hiện Nghị quyết 77/NQ-CP; Phần thực trạng cần xem xét có đánh giá, nhận định chính xác về hạn chế, tồn tại làm cơ sở đưa ra kiến nghị…/.
 
Đề tài được xếp loại Khá./.

Ngọc Bích
 

Xem thêm »