Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

26/06/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 25/6/2020, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên tặng hoa cho những cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Hội nghị đã nghe Phó Giám đốc Trường Ngô Văn Dũng trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Theo ông Ngô Văn Dũng, nhận thức được mục đích của việc thi đua - khen thưởng, giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, Ban Giám đốc Trường thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo sát sao công tác thi đua khen thưởng, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi thành viên trong cơ quan để hoàn tốt nhiệm vụ được Kiểm toán nhà nước (KTNN) giao.

Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các văn bản về thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của KTNN... tới toàn thể các phòng, ban thuộc Trường, đồng thời cụ thể hóa vào kế hoạch công tác năm trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm được Lãnh đạo KTNN giao.

Nhiệm vụ công tác hàng năm của Trường đều gắn với công tác thi đua, khen thưởng, coi đó là giải pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc nhằm khuyến khích, phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm, vai trò chủ thể của công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Trường.

Việc tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, đánh giá phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, là căn cứ cho việc bình xét, xếp loại các danh hiệu thi đua hàng năm.
 

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua các đợt thi đua đã phát động, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trường đã nhận thức nội dung các văn bản về công tác thi đua do Đảng, Nhà nước và KTNN ban hành, tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao. Mỗi cán bộ đã nhận thức sâu sắc được nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình, nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác, tích cực phấn đấu và đã thực hiện được một khối lượng lớn các nội dung nhiệm vụ công tác theo kế hoạch công tác từng năm đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức được 191 lớp đào tạo, bồi dưỡng, 29 buổi tọa đàm chuyên môn và tập huấn đề cương các lĩnh vực kiểm toán cho hơn 9.000 lượt học viên; hoàn thành việc xây dựng hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Kiểm toán viên gồm 2 phân hệ: Bồi dưỡng các ngạch Kiểm toán viên và bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán theo từng lĩnh vực; Triển khai xây dựng và ban hành các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu khác theo từng chuyên đề kiểm toán cụ thểp; Chủ trì biên soạn và ban hành các tài liệu bồi dưỡng và bài giảng để phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng các chương trình trên…

Trong công tác nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2015-2020, Trường tổ chức quản lý 63 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 132 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; đã tổ chức nghiệm thu được 46 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 108 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Trong đó Trường chủ trì 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ trì 13 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cở sở; chủ trì tổ chức 11 Hội thảo khoa học; tham mưu cho Lãnh đạo KTNN xây dựng Kế hoạch phát triển Khoa học và công nghệ của KTNN giai đoạn 2016-2020; tham mưu xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng khoa học. “Kết quả nghiên cứu của các đề tài đã được ứng dụng trong việc hoàn thiện địa vị pháp lý, hệ thống văn bản pháp luật về Kiểm toán nhà nước; là căn cứ để xây dựng và hoàn thiện các phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán” – ông Ngô Văn Dũng nhấn mạnh.

Công tác tự bồi dưỡng, đào tạo nội bộ, công tác xuất bản Tạp chí theo kế hoạch đã đặt ra. Các hoạt động dịch vụ đào tạo, tư vấn kế toán, kiểm toán cho các đơn vị có nhu cầu được triển khai đạt nhiều kết quả...

Kế thừa truyền thống từ những năm trước, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phân hội Cựu chiến binh đều hoạt động tích cực, có hiệu quả trên các lĩnh vực phụ trách.
Với những kết quả đạt được, tập thể Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã 02 năm đạt danh hiệu tập “Tập thể thể lao động tiên tiến”; 03 năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 02 năm được tặng thưởng “Cờ thi đua của KTNN”. Trường cũng vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ”; và  “Huân chương lao động hạng Nhì” trong giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2020-2025, Trường ĐT&BDNVKT xác định sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị các năm của Trường trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đề án phát triển Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; Xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh, tăng cường kỷ luật trách nhiệm và nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ quản lý cấp phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong sạch vững mạnh, không ngừng trau dồi kiến thức đáp ứng tốt công việc được giao; Tiếp tục xây dựng, phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; Khen thưởng kịp thời các thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác của các tập thể, cá nhân trong đơn vị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, viên chức của Trường bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị đã nghe đại diện các điển hình tiên tiến trình bày tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và phong trào thi đua, khen thưởng của đơn vị trong thời gian tới. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết, bầu ra các cá nhân tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của cơ quan KTNN.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước biểu dương và chúc mừng những thành tích của Trường trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của KTNN trong năm 2020, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước của KTNN lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Biểu dương các thành tích và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết, bên cạnh những thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, cần phải nỗ lực để vượt qua trong thời gian tới.  Để hoàn thành nhiệm vụ được ban cán sự đảng, Lãnh đạo KTNN giao phó, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị tập thể Trường nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cộng sự trong đơn vị, từ lãnh đạo đến từng cá nhân; Tiếp tục quán triệt triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua cần gắn với công việc hàng ngày, vị trí, chức năng cụ thể của từng cá nhân; Chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết trong quá trình triển khai phong trào thi đua từ đó phát hiện, biểu dương và nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị./.

M. Thúy
 

Xem thêm »