Trung tâm Tin học biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

21/05/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 20/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trung tâm Tin học đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng của TTTH Phạm Thị Thu Hà chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo TTTH tặng hoa cá nhân điển hình tiên tiến

Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của TTTH.

Trình bày Báo cáo Tổng kết, đánh giá và biểu dương phong trào thi đua 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, ông Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc TTTH cho biết: Nhận thức được vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp tin học hóa các hoạt động của KTNN, TTTH đã quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu, hăng hái thi đua của từng công chức, viên chức, người lao động TTTH, đến nay TTTH đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong toàn đơn vị đạt kết quả tốt trong giai đoạn 2015 - 2020, thể hiện cụ thể trên các mặt: Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phát động và thực hiện các phong trào thi đua.

Các đợt thi đua đã tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong đơn vị. Kỷ luật công tác được giữ vững, từng cán bộ đã nhận thức sâu sắc được nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình, nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác, tích cực phấn đấu và đã thực hiện được một khối lượng lớn các nội dung nhiệm vụ công tác theo kế hoạch công tác từng năm đảm bảo chất lượng và tiến độ.
 

Ông Nguyễn Văn Quang trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong công tác xây dựng Chiến lược, Đề án, Kế hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của KTNN, 5 năm qua, TTTH đã kịp thời tham mưu Lãnh đạo KTNN ban hành các Chương trình, đề án, văn bản, Chỉ thị, chính sách về CNTT; Xây dựng, trình ban hành nhiều văn bản quản lý về lĩnh vực CNTT của KTNN...

Trong công tác ứng dụng CNTT, TTTH đã tổ chức xây dựng và triển khai đưa vào áp dụng 18 phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán, trong công tác quản lý điều hành, qua đó hỗ trợ tốt công tác kiểm toán, quản lý điều hành của Ngành. TTTH hoàn thành việc tích hợp các phần mềm của KTNN thành một hệ thống thống nhất, đảm bảo các phần mềm trong toàn hệ thống có thể tương tác, chia sẻ, trao đổi dữ liệu với nhau, đồng thời, triển khai hệ thống xác thực quản lý người dùng tập trung, giúp người dùng sử dụng các phần mềm thuận lợi hơn, chỉ cần một tài khoản duy nhất để đăng nhập vào hệ thống ứng dụng của KTNN thông qua địa chỉ: dieuhanh.sav.gov.vn

Bên cạnh đó, TTTH đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai chữ ký số; hoàn thành kết nối liên thông văn bản với các cơ quan Nhà nước qua trục liên thông văn bản quốc gia, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020... Xây dựng bộ tiêu chuẩn mã định danh và tiêu chuẩn kết nối của KTNN, Hệ thống danh mục dùng chung cho toàn bộ hệ thống, đặc biệt là danh mục đơn vị được kiểm toán với gần 70.000 đơn vị phân thành 04 cấp hành chính nhằm phục vụ việc quản lý và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm trong toàn bộ hệ thống. Quản trị, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng với trên 15 phần mềm đang sử dụng và hơn 2.000 người dùng trong toàn Ngành.

Ngoài ra, TTTH cũng tiến hành quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu (TTDL) chính tại Trụ sở KTNN - số 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội và TTDL dự phòng tại Trụ sở KTNN - số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội của KTNN đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn cho toàn bộ hệ thống mạng, các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động của Ngành; Tổ chức triển khai và hoàn thành một số hạng mục hạ tầng CNTT theo kế hoạch trọng tâm của đơn vị hàng năm; nâng cấp hạ tầng CNTT nhằm đáp ứng cho việc triển khai cài đặt các phần mềm ứng dụng của KTNN; Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên môi trường mạng...
 
Toàn cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Quang cho biết, để lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của Ngành cũng như của đơn vị trong giai đoạn 2020 - 2025, TTTH xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng với một số nội dung trọng tâm: Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị các năm trong giai đoạn 2020 - 2025 của TTTH được Tổng Kiểm toán nhà nước giao cả về thời gian, nội dung và chất lượng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đặc biệt là công tác chuyên môn về công nghệ thông tin phục vụ tốt nhất hoạt động kiểm toán; Thực hiện thành công Chiến lược phát triển và Kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đưa CNTT trở thành một trong các trụ cột chính phát triển KTNN đến năm 2030; Xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh; Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong sạch vững mạnh; Không ngừng học tập, rèn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng...

Tại Hội nghị, đại diện tập thể cấp Phòng và cá nhân điển hình tiên tiến đã trình bày tham luận, chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và phong trào thi đua, khen thưởng của đơn vị trong thời gian tới.
\
Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng của TTTH Phạm Thị Thu Hà phát biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc TTTH Phạm Thị Thu Hà ghi nhận, biểu dương thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng. "Đây là những kết quả đặc biệt ý nghĩa khi lực lượng cán bộ của TTTH trong những năm qua quá mỏng so với khối lượng công việc đơn vị phải triển khai thực hiện" - bà Thu Hà khẳng định.
 
Nhấn mạnh những tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020, bà Phạm Thi Thu Hà kêu gọi mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của TTTH tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến, gắn phong trào thi đua với việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng TTTH trở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, góp sức đưa CNTT trở thành một trong những trụ cột chính trong quá trình phát triển KTNN./.

 
Trong 05 năm qua, tập thể TTTH đã 3 năm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, 01 năm tập thể lao động xuất sắc; Năm 2019 được Tặng cờ thi đua của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Phòng Phát triển ứng dụng liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc (2016, 2017, 2018 và 2019) được tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước và năm 2019 tặng Bằng khen trong đợt thi đua kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành; Phòng Quản lý hệ thống và an toàn thông tin 04 năm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và 03 năm tặng Giấy khen; Văn phòng TTTH 04 năm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và 03 năm tặng Giấy khen;

Tổng kết đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành: 01 Tập thể lập được thành tích xuất sắc được Tổng Kiểm toán nhà nước tặng Bằng khen và 01 Tập thể được tặng Giấy khen.
 

M. Thúy

Xem thêm »