Văn phòng KTNN tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV

21/05/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 20/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Văn phòng KTNN tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham mưu của KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên chúc mừng 2 tập thể cấp phòng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Chánh Văn phòng Đỗ Văn Tạo tuyên dương 4 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Phó Chánh Văn phòng KTNN đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng KTNN. 
 
Phó Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Hữu Tuy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của VPKTNN

Báo cáo nêu rõ, giai đoạn 2015-2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng KTNN, Văn phòng KTNN đã luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên tất cả các mặt công tác: Thư ký - tổng hợp; Tài chính - kế toán: Văn thư, lưu trữ và thư viện; Thi đua - khen thưởng; Quản trị; Quản lý xe; Quản lý đầu tư và Thông tin truyền thông.

Nổi bật, đơn vị đã tham mưu Lãnh đạo KTNN xây dựng nhiều văn bản quan trọng của Ngành như: Báo cáo một số kết quả kiểm toán trọng tâm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Báo cáo nhiệm kỳ Quốc hội của Tổng Kiểm toán nhà nước; Báo cáo hàng năm của Tổng Kiểm toán nhà nước gửi các Đại biểu Quốc hội; Báo cáo hàng năm về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của KTNN; Báo cáo Chiến lược phát triển của KTNN đến năm 2030... Tham mưu Lãnh đạo KTNN đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Ngành, cơ bản xây dựng xong hệ thống trụ sở làm việc KTNN Trung ương và 13 đơn vị KTNN khu vực, cơ sở vật chất được tăng cường, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên. Bên cạnh đó, đơn vị không ngừng tăng cường tính chuyên nghiệp trong công tác văn phòng, đặc biệt là trong tổ chức các sự kiện. Văn phòng KTNN đã phối hợp và giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14 do KTNN Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2018, các Hội nghị lớn của Ngành trong đó có Hội nghị kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN, các đợt trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”...

Trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, tập thể Văn phòng KTNN và nhiều phòng, ban và cá nhân thuộc Văn phòng có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Tổng Kiểm toán nhà nước khen thưởng: 02 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng nhì; 02 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng ba; 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 03 cá nhân đang đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019. 

Văn phòng KTNN đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2016, 2017, 2018; đạt danh hiệu“Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2015, 2019; được tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước năm 2018 (khen thưởng thường xuyên) và Bằng khen năm 2018 (khen đột xuất vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho thành công của Đại hội ASOSAI 14).

Về tập thể cấp phòng có: 20 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 06 lượt tập thể được tặng Bằng khen của Tổng KTNN; 28 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; 18 lượt tập thể được tặng Giấy khen.

Về cá nhân có: 5 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Ngành”; 86 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 07 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước; 35 lượt cá nhân được tặng Giấy khen; 429 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 17 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”.

Ngoài ra, một số tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng KTNN đã được tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích đóng góp cho thành công của Đại hội ASOSAI 14; khen thưởng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ngành; khen thưởng trong tham gia soạn thảo Nghị định, Thông tư quy định chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN và trong công tác xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN...

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020 -2025, Văn phòng KTNN tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025.

Tại Hội nghị, các công chức, người lao động của Văn phòng KTNN bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị đã nghe 02 tập thể cấp Phòng và 03 cá nhân trình bày tham luận về những kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và phong trào thi đua, khen thưởng của đơn vị trong thời gian tới. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết, bầu ra các cá nhân tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của cơ quan KTNN.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Văn phòng KTNN giai đoạn 2015-2020. Đồng chí tin tưởng các tập thể, cá nhân điển hình sẽ là những tấm gương sáng để cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị học tập, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Văn phòng KTNN trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của KTNN. 

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, giai đoạn 2020-2025, nhiệm vụ đối với KTNN nói chung và Văn phòng KTNN nói riêng ngày càng nặng nề, khó khăn hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ được ban cán sự đảng, Lãnh đạo KTNN giao phó; tập thể công chức, người lao động Văn phòng KTNN cần tiếp tục quán triệt triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Trong triển khai phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời; Thông qua phong trào thi đua phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng… “Phát huy những kết quả đạt được với những bài học kinh nghiệm 5 năm qua, tôi tin tưởng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng KTNN, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của đơn vị trong thời gian tới sẽ có nhiều thành công mới, tạo động lực quan trọng góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của KTNN” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 2 tập thể cấp phòng và 4 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 được tuyên dương, khen thưởng./.

Hà Linh

Xem thêm »