Kiểm toán nhà nước tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 10/2019

03/10/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 02/10/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 10/2019. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10/2019 của KTNN, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo cho biết, trong tháng 9/2019, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Các cuộc kiểm toán đợt 3 đã triển khai theo đúng tiến độ.

Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 17 kế hoạch kiểm toán, 24 báo cáo kiểm toán, triển khai 46 cuộc kiểm toán. Tính đến hết 30/9/2019, KTNN đã tổ chức xét duyệt 217/227 kế hoạch kiểm toán, triển khai 214 Đoàn kiểm toán, kết thúc 147 Đoàn kiểm toán, xét duyệt 150/260 báo cáo kiểm toán, đã trình Lãnh đạo KTNN ký phát hành 122/260 báo cáo kiểm toán.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN và Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2019 để các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV trong tháng 10/2019.

Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Công điện số 1138/CĐ-KTNN ngày 11/9/2019 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ. Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải chủ động báo cáo kịp thời hoạt động của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước đang trong quá trình thực hiện kiểm toán, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của KTNN và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đồng thời, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị được kiểm toán, các Ban, Bộ, ngành và địa phương giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán, các KTVNN trong suốt quá trình kiểm toán tại đơn vị.

Vụ CĐ&KSCLKT đã thực hiện kiểm soát trực tiếp 05 Đoàn kiểm toán, kiểm soát đột xuất 03 Đoàn kiểm toán, kiểm soát Kiểm toán trưởng tại 03 đơn vị; triển khai xây dựng định hướng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán và các văn bản chuyên môn nghiệp vụ năm 2020. Vụ Tổng hợp đang tổng hợp danh mục chi tiết đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán dự kiến theo KHKT năm 2020 của các đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời 09 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán.
 

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng nêu bật kết quả trên từng mảng công tác của Ngành trong: Kiểm soát chất lượng kiểm toán; tổ chức và đào tạo; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý; hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; báo chí, tuyên truyền...

Tại Hội nghị, các đơn vị báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, dự kiến tiến độ thực hiện công việc trong thời gian tới. Các ý kiến tập trung phân tích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để hoàn công việc theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt trong công tác kiểm toán. Các đại biểu cũng đề nghị cần tăng cường ra soát việc thực hiện kiến nghị kiểm toán cũng như đề xuất tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong Ngành, đảm bảo giải quyết các công việc được Tổng Kiểm toán nhà nước giao kịp thời và chính xác...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá, trong tháng 9/2019, toàn Ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục về chất lượng của một số báo cáo kiểm toán, văn hóa ứng xử, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Kiểm toán viên nhà nước...

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong tháng 10/2019:

Các đơn vị kiểm toán tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo đúng tiến độ, kế hoạch, hoàn thành các cuộc kiểm toán đợt 3 trong tháng 10/2019; Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán; Hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý đối với các Đoàn, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán; Nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của Kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của Ngành…

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát thực hiện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch cũng như nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công tác, trong đó tập trung hoàn thành: Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2019; Xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; Tích hợp phần mềm trên điện thoại di động; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án của Ngành.../.

M. Thúy

Xem thêm »