Tiểu ban xây dựng chiến lược về cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học của KTNN họp triển khai nhiệm vụ lần 2

11/07/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng ngày 11/7/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tiểu ban xây dựng chiến lược về cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học (Tiểu ban) của KTNN đã họp triển khai nhiệm vụ lần 2. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Tiểu ban Nguyễn Quang Thành chủ trì cuộc họp.

Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 về phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học. Báo cáo tập trung đánh giá: Kết quả thực hiện về cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học của KTNN kể từ khi thành lập đến nay, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 đối với lĩnh vực phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học.

Theo đó, để triển khai chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong lĩnh vực xây dựng trụ sở làm việc của KTNN, đến nay KTNN đã cơ bản giải quyết được nơi làm việc cho công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, có 08 đơn vị tham mưu, 08 KTNN chuyên ngành, 03 đơn vị sự nghiệp và 02 Ban quản lý dự án đã có chỗ làm việc ổn định; 13/13 KTNN khu vực đã có trụ sở làm việc mới; trang bị được 100 xe ô tô phục vụ công tác trong toàn Ngành.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cho hoạt động của KTNN đã từng bước được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu công tác của KTNN; trang thiết bị làm việc đã được KTNN từng bước trang bị đầy đủ, đồng bộ với hơn 1.800 chiếc máy tính xách tay phục vụ công việc chuyên môn của Kiểm toán viên và công chức thực thi công vụ; KTNN đã xây dựng được trung tâm dữ liệu tập trung, hệ thống mạng nội bộ, hệ thống mạng diện rộng, hệ thống truyền hình trực tuyến với 15 điểm cầu, kết nối với KTNN khu vực với KTNN Trung ương.

Trong lĩnh vực phát triển thông tin, truyền thông, hiện KTNN đã thiết lập, duy trì mối quan hệ phối hợp công tác thông tin, truyền thông thường xuyên với 50 cơ quan báo chí trong cả nước, trong đó đã ký Quy chế phối hợp công tác với 05 cơ quan báo chí Trung ương.

Hiện KTNN có Báo Kiểm toán, Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và là cầu nối giữa KTNN với bạn đọc và xã hội.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sau 25 năm xây dựng và phát triển, KTNN đã thực hiện 451 Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp có tính ứng dụng cao, tập trung được trí tuệ, sức lực và tâm huyết của toàn Ngành, phục vụ đắc lực cho hoạt động chuyên môn; tranh thủ nguồn lực tài trợ của các đối tác quốc tế về nghiên cứu khoa học cho KTNN; phát hành 140 số Tạp chí nghiên cứu khoa học Kiểm toán.

Chánh Văn phòng KTNN đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng lĩnh vực: Cơ sở vật chất, thông tin truyền thông, nghiên cứu khoa học và những bài học kinh nghiệm cần áp dụng khi triển khai chi tiết trong xây dựng Chiến lược phát triển KTNN trong tương lai gần và xa.

Tại cuộc họp, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Đỗ Hồng Công đã báo cáo chi tiết về công tác thông tin tuyên truyền; Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trình bày Báo cáo chi tiết về công tác nghiên cứu khoa học.

Các thành viên Tiểu ban Tiểu ban xây dựng chiến lược về cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học đã cùng thảo luận về dự thảo 03 Báo cáo, đặc biệt về nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong xây dựng cơ sở vật chất, thông tin truyền thông, nghiên cứu khoa học, nhằm rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để xây dựng chiến lược sát thực tế trong 03 lĩnh vực trên.
 
Kết luận cuộc họp, Phó Tồng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành yêu cầu: Các thành viên trong Tiểu ban cần tập trung xây dựng chi tiết chiến lược phát triển cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính cho toàn Ngành trong giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2035; Xây dựng Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán thành Học viện Kiểm toán, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến diện tích xây dựng, số phòng học, trang thiết bị đủ tầm của Học viện; Đầu tư thiết bị làm việc công nghệ chuyên nghiệp để phục vụ công tác chuyên môn; Đẩy mạnh tuyên truyền về Luật KTNN sửa đổi; Xây dựng đội ngũ làm công tác báo chí, thông tin tuyên truyền chuẩn mực, nhanh nhạy... đảm bảo tiến độ xây dựng Khung chiến lược về cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 theo quy định của KTNN./.
 
Minh Thúy

Xem thêm »