Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 5/2019 của Kiểm toán nhà nước

07/05/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 07/5/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 5/2019. Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2019 của KTNN. Theo đó, trong tháng 4/2019, Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 01 Kế hoạch kiểm toán, 03 Báo cáo kiểm toán và triển khai 12 cuộc kiểm toán. Tính đến hết tháng 4/2019, KTNN đã triển khai 77 cuộc kiểm toán, kết thúc 08 cuộc kiểm toán.

KTNN đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiến nghị kiểm toán năm 2017 về niên độ năm 2016. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2017, gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

KTNN đã phát hành Báo cáo kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017. Đối với cuộc kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại các địa phương, Lãnh đạo KTNN đã ký phát hành 63/63 BCKT, Vụ Tổng hợp đã trình Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT đã thực hiện 03 cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất, kiểm soát trực tiếp đối với 02 cuộc kiểm toán. Vụ Tổng hợp đã phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời 02 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
Trong tháng 4/2019, KTNN đã hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển công chức, viên chức vòng 2, thi nâng ngạch KTV cao cấp năm 2019 của KTNN; hoàn thành dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 trình xin ý kiến Lãnh đạo KTNN. Về công tác sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015, Vụ Pháp chế đã gửi xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập để tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật; phối hợp với các KTNN khu vực tổ chức giới thiệu, tuyên truyền về Dự án Luật đến các Đoàn đại biểu Quốc hội...

Hội nghị cũng nghe Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Khánh Hòa báo cáo tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán của Ngành; Vụ trưởng Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và một số kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán nổi bật trong Đợt 1 năm 2019; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thanh Hải báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện Dự án sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 và việc thực hiện Kế hoạch ban hành văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2019.

Tại Hội nghị, các đơn vị báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch của các đơn vị; dự kiến tiến độ thực hiện công việc trong thời gian tới. Các ý kiến tập trung phân tích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để hoàn công việc theo đúng kế hoạch đề ra. Tổng Kiểm toán nhà nước đã trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác triển khai các dự án CNTT, đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ, Kiểm toán viên của KTNN...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá: Trong tháng 4/2019, toàn Ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tiếp thu ý kiến phát biểu tại buổi giao ban, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong tháng 5/2019:

Toàn Ngành tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm toán; Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nêu cao tính tự trọng của Kiểm toán viên nhà nước, tính gương mẫu của người lãnh đạo; Đổi mới phương pháp kiểm toán, tiếp cận các vấn đề trọng yếu rủi ro; Tập trung xác minh, làm rõ những vấn đề hoài nghi có thất thoát, lãng phí, tham nhũng và đưa ra những kết luận chính xác, thể hiện trình độ chuyên nghiệp, tính khoa học, thận trọng, và sự liêm chính của Kiểm toán viên nhà nước; Tăng cường thu thập bằng chứng, đối chiếu xác minh, kiểm định đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán; Tăng cường các cuộc kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất…

Khẩn trương hoàn thiện các báo cáo của KTNN phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Đẩy mạnh tuyên truyền về Dự án sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 tạo sự đồng thuận của xã hội, của Quốc hội.

Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035; Triển khai xây dựng thư viện điện tử; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở 111 Trần Duy Hưng để đưa vào sử dụng./.

M.Thúy
 

Xem thêm »