Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban tháng 4/2019

05/04/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 5/4/2019, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc. Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Tạo - Chánh Văn phòng KTNN đã báo cáo kết quả công tác tháng 3 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2019.

Theo báo cáo, tính đến 31/3/2019, KTNN đã hoàn thành 242/242 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2018, phát hành 269/271 BCKT. Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt kế hoạch 77 KHKT, triển khai 69 cuộc kiểm toán.

Tổng KTNN đã ký ban hành 08 đề cương kiểm toán chuyên đề: chuyên đề quản lý thuế NXK; chuyên đề “Việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT giai đoạn 2014-2018”; chuyên đề “Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường công lập giai đoạn 2016-2018”; chuyên đề “Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018”; chuyên đề “Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN trên địa bàn 04 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hà Giang”.

Vụ Tổng hợp đã trình lãnh đạo KTNN dự thảo Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 và Báo cáo tổng hợp kết quả kiến nghị kiểm toán năm 2017 về niên độ ngân sách năm 2016; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời 06 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT đã phát hành 03 báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành BCKT và 07 báo cáo giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán năm 2018.

Nổi bật trong tháng, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với KTNN về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; KTNN đã hoàn thành công tác tổ chức vòng 1 thi tuyển công chức tại Thành phố Cần Thơ và thi tuyển viên chức tại Hà Nội, thi nâng ngạch KTV cao cấp; Tổng KTNN đã phê duyệt Chiến lược phát triển và Khung kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đã ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đề án số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của cơ quan KTNN.

Thảo luận về kế hoạch công tác tháng 4/2019, tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung cho ý kiến về: vấn đề lồng ghép trong hoạt động kiểm toán; quy trình xét duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán; những vướng mắc trong quá trình triển khai các cuộc kiểm toán chuyên đề; những bất cập trong quá trình triển khai phần mềm quản lý đầu tư xây dựng cơ bản...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá: trong tháng 03/2019, toàn ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc phát hành BCKT Chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại các địa phương còn chậm theo ý kiến chỉ đạo của Tổng KTNN, kỹ năng viết báo cáo kiểm toán còn hạn chế; việc thực hiện Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, Quy chế hoạt động đoàn kiểm toán tại một số đơn vị còn chưa nghiêm; việc triển khai xây dựng và ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Về kế hoạch công tác tháng 4/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực triển khai các cuộc kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán được duyệt.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, quán triệt đơn vị thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận họp giao ban lãnh đạo KTNN ban hành ngày 25/3/2019, Công điện của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tập trung ứng dụng CNTT và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

Vụ Tổng hợp tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2017, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 của KTNN; đôn đốc các đơn vị khẩn trương phát hành các BCKT Chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại các địa phương và tổng hợp báo cáo kiểm toán trình Tổng KTNN; tổ chức đối chiếu kết quả kiến nghị xử lý tài chính năm 2018 với các đơn vị trực thuộc và Bộ Tài chính.

Vụ CĐ&KSCLKT triển khai Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2019 đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện kế hoạch soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng KTNN bổ nhiệm ngạch đối với 160 công chức đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2018; tổ chức vòng 2 thi tuyển công chức, viên chức của KTNN năm 2018; khẩn trương tham mưu trình Tổng KTNN thành lập các Tiểu ban xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

Vụ Pháp chế tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Luật KTNN theo ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2019 của KTNN đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019; tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp hoàn thiện”.

Trung tâm Tin học triển khai Chiến lược phát triển và Khung kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Tổng KTNN phê duyệt; đưa phần mềm số hóa vào sử dụng chính thức trong toàn ngành và tổ chức số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2019; hoàn thành và đưa vào vận hành Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”.

Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị chu đáo cho chuyến công tác của Tổng KTNN sang thăm và làm việc tại Brazil - Cuba theo Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn; chuẩn bị cho các đoàn ra, đoàn vào trong tháng 4/2019; chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo KTNN làm việc với các tổ chức quốc tế để thu hút kinh nghiệm, nguồn vốn tài trợ cho KTNN.

Thanh tra KTNN triển khai các đoàn thanh tra đợt 1 năm 2019 theo phương án đã được Tổng KTNN phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng KTNN, đặc biệt thanh tra việc chấp hành quy chế của ngành, đạo đức tác phong của kiểm toán viên.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; triển khai các hoạt động theo Kế hoạch truyền thông nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ngành; tiếp tục đăng bài về một số kết quả kiểm toán nổi bật năm 2018 của KTNN.

Ban quản lý dự án ĐTXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; triển khai thi công cọc đại trà và tường vây công trình Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình Trụ sở cơ quan KTNN khu vực XIII; triển khai xây dựng công trình Trụ sở KTNN khu vực I.

Ban quản lý dự án CNTT thuộc KTNN hoàn thiện phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán; khẩn trương ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kiểm toán lĩnh vực ĐTXDCB trong toàn ngành, tổng hợp báo cáo Tổng KTNN để tiếp tục hoàn thiện; tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Hợp phần 2.

Hà Linh
 

Xem thêm »