Tăng cường chất lượng kiểm toán việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ các Quỹ tại đơn vị sự nghiệp công lập

10/01/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 10/1/2019, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành III tổ chức tập huấn công tác kiểm toán chuyên đề “Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ các Quỹ tại đơn vị sự nghiệp công lập”. Chương trình tập huấn có sự tham gia của các cán bộ, Kiểm toán viên trong đơn vị.

Theo ông Mai Văn Quang - Trưởng phòng Kiểm toán ngân sách 1, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, ngành là đối tượng kiểm toán của KTNN chuyên ngành III. Việc kiểm toán tình hình quản lý và sử dụng các Quỹ là một trong những nội dung kiểm toán quan trọng tại các đơn vị. Thực tế hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành III trong những năm qua cho thấy kết quả kiểm toán từ việc quản lý và sử dụng các Quỹ còn hạn chế, chưa có nhiều nội dung kiến nghị về cơ chế chính sách nổi bật. Bên cạnh đó, trong nhiệm vụ chi của các Quỹ, nội dung chi đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất chiếm một tỷ trọng lớn có khả năng tiềm ẩn nhiều rủi ro, sai sót. Nội dung này chưa được nghiên cứu và hướng dẫn chuyên sâu về cách thức tiếp cận, trình tự thủ tục, phương pháp tiến hành kiểm toán; một số Tổ kiểm toán phải giới hạn không kiểm toán đối với nội dung này.

Từ thực tế trên, ông Mai Văn Quang cho rằng buổi tập huấn sẽ là dịp để các Kiểm toán viên cập nhật kiến thức, tăng cường kỹ năng khi tiến hành kiểm toán nguồn kinh phí này, phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành III trong thời gian tới.

Tại buổi tập huấn, ông Mai Văn Quang đã cung cấp cho cán bộ, Kiểm toán viên KTNN chuyên ngành III một số thông tin cơ bản về các Quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập; hệ thống văn bản pháp lý; việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ các Quỹ tại các đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chi khen thưởng, phúc lợi và phát triển hoạt động sự nghiệp (đầu tư sửa chữa lớn cơ sở vật chất mang tính chất thường xuyên như sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình trụ sở, nhà cửa...).

Qua trao đổi, thảo luận, các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán đánh giá thực trạng công tác kiểm toán đối với việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí từ các Quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay, từ đó đề xuất cách thức tiếp cận, trình tự thủ tục kiểm toán đối với từng loại Quỹ cụ thể như Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Quỹ phúc lợi; Quỹ khen thưởng; Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

Về nội dung chi sửa chữa từ Quỹ, các Kiểm toán viên tập huấn kỹ năng thu thập và phân tích hồ sơ pháp lý; kỹ năng phân tích đọc hồ sơ thiết kế, những sai sót thường gặp; kỹ năng bóc tách tiên lượng, dự toán, những sai sót thường gặp; kỹ năng kiểm tra hiện trường những sai sót thường gặp; kỹ năng tổng hợp kết quả kiểm toán./.
 
Hà Linh

Xem thêm »