Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ

06/12/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) -  Chiều 05/12/2018, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội,  KTNN và Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác (QCPHCT) giữa KTNN và TTCP.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía TTCP có sự tham dự của: Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Đặng Công Huẩn; Bùi Ngọc Lam; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị của TTCP; Chánh thanh tra Bộ Xây dựng và Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía KTNN có sự tham dự của: Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; Các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Vũ Văn Họa, Đoàn Xuân Tiên, Đặng Thế Vinh;  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN tại Hà Nội.

Hội nghị đã nghe Vụ trưởng vụ Tổng hợp KTNN Trần Khánh Hòa trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và TTCP.
 
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo nêu rõ, Quy chế phối hợp công tác (QCPHTC) giữa KTNN và TTCP được ký kết vào tháng 3/2015 với mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan trong lĩnh vực kiểm toán, thanh tra trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua hơn 03 năm thực hiện QCPHCT giữa KTNN và TTCP cho thấy việc ban hành Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan là cần thiết, các nội dung phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác của hai cơ quan. Lãnh đạo hai đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế; các nội dung phối hợp đều được triển khai nghiêm túc, thu được một số kết quả tích cực, nổi bật nhất là khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp giữa kế hoạch kiểm toán của KTNN và kế hoạch thanh tra của TTCP; từng bước khắc phục sự chồng chéo giữa kế hoạch kiểm toán của KTNN với kế hoạch kiểm toán của Thanh tra Bộ, ngành, địa phương. Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác của hoạt động thanh tra, kiểm toán cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm hai cơ quan trong hệ thống chính trị.

Cụ thể, hàng năm, trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán, KTNN gửi lấy ý kiến tham gia của của TTCP và một số Bộ, ngành. Sau khi nhận được dự thảo kế hoạch kiểm toán của KTNN, Tổng Thanh tra Chính phủ đều chỉ đạo các cục, vụ tránh chồng chéo khi xây dựng kế hoạch thanh tra và tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ có ý kiến với KTNN; đặc biệt trong 02 năm gần đây ngoài việc xin ý kiến bằng văn bản, KTNN và TTCP đều tổ chức họp để phối hợp rà soát chi tiết từng cuộc thanh tra, kiểm toán để loại bỏ, khắc phục sự chồng chéo giữa kế hoạch kiểm toán của KTNN với kế hoạch thanh tra của TTCP. Thanh tra một số Bộ, ngành cũng đã rà soát, trao đổi, tham gia góp ý kế hoạch kiểm toán của KTNN để hạn chế sự chồng chéo trong kế hoạch kiểm toán, thanh tra, như Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Ngoài ra, qua công tác phối hợp, trao đổi, KTNN và TTCP đã thống nhất cácquan điểm chỉ đạo nhằm giảm trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và hoạt động thanh tra, nhất là với thanh tra bộ, ngành và thanh tra địa phương. Trên cơ sở đó,hai cơ quan đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để các đơn vị trong nội bộ triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm toán, khi phát sinh có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, KTNN và TTCP đã phối hợp chặt chẽ để trao đổi, thống nhất các phương án để xử lý dứt điểm từng trường hợp chồng chéo, trùng lặp phát sinh trong hoạt động của hai cơ quan. Từ khi có Quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, KTNN và TTCP đã quan tâm nghiên cứu và từng bước thực hiện việc sử dụng báo cáo kiểm toán và kết luận thanh tra để làm căn cứ xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của đối tượng, nội dung thanh tra và kiểm toán. Qua đó đã hạn chế được sự chồng chéo và giảm bớt được thời gian, nhân lực đáng kể của hai cơ quan trên quan điểm “không thanh tra, kiểm toán về một nội dung tại một đối tượng”.

Báo cáo cũng nêu rõ, thời gian qua, hai cơ quan đã tích cực phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán, cử công chức hai bên trao đổi trực tiếp hoặc tham gia bằng ý kiến nhằm nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán. Hàng năm, KTNN đều phối hợp với TTCP trong việc xây dựng các báo cáo cung cấp thông tin để Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng; cử 02 công chức tham gia Tổ công tác liên ngành chuẩn bị cho việc đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (UNCAC) đối với Việt Nam…

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp công tác giữa 02 cơ quan trong thời gian tới, KTNN và TTCP thống nhất tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp như sau: Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các quan điểm đã thống nhất giữa lãnh đạo KTNN và TTCP về tránh chồng chéo, trùng lặp và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, thanh tra; Nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và TTCP cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan; Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định trong Quy chế phối hợp công tác, đặc biệt là việc trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu, đào tạo tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan; Lãnh đạo hai cơ quan tăng cường mối quan hệ thông qua việc trao đổi, tham vấn ý kiến lẫn nhau nhằm nắm bắt thông tin, tình hình để chỉ đạo, xử lý có hiệu quả nhất các vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm toán, thanh; Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan; Giao đầu mối của hai cơ quan chủ động, tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan; kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo 02 cơ quan để xem xét, trao đổi, thống nhất xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp một cách đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với các nội dung, đánh giá tại dự thảo Báo cáo sơ kết; đánh giá cao hiệu quả của Quy chế phối hợp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 2 cơ quan.

Các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để giảm trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và hoạt động thanh tra, nhất là với thanh tra bộ, ngành và thanh tra địa phương. Một số ý kiến cho rằng, KTNN và TTCP cần tiếp tục phối hợp tốt hơn trong các hoạt động: Cung cấp, trao đổi thông tin giữa hai bên; phối hợp trong hoạt động phòng, chống tham nhũng…
 
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, vị thế của KTNN ngày càng được nâng cao; hoạt động của KTNN ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, các kết quả của các báo cáo kiểm toán được các cơ quan liên quan, trong đó có TTCP đánh giá cao. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức Hội nghị sơ kết QCPHCT trong việc tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa hai Bên.

Tổng Thanh tra Chính phủ cam kết, trong thời gian tới trong công tác chỉ đạo, điều hành, TTCP sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần phối hợp tốt với KTNN trong công tác xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch và cung cấp thông tin để xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của TTCP và KTNN theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương đã thống nhất giữa hai cơ quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho rằng, sự phối hợp tốt giữa hai cơ quan, đặc biệt trong 2 năm gần đây đã giảm phiền hà khá nhiều cho các doanh nghiệp, các địa phương trong công tác thanh tra, kiểm toán. Tổng Kiểm toán nhà nước cũng cho rằng, chủ trương đã được lãnh đạo 2 cơ quan thống nhất cao, tuy nhiên 2 cơ quan cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt tăng cường minh bạch hóa trong hoạt động để giám sát việc triển khai cụ thể ở các đơn vị trực thuộc hai Bên.
 
Lãnh đạo hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng cho biết, kế hoạch kiểm toán của KTNN được xây dựng theo một qua trình chặt chẽ, chi tiết và được gửi xin ý kiến của Quốc hội và  các đại biểu Quốc hội. KTNN sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với TTCP để  tránh trùng lắp trong xây dựng kế hoạch kiểm toán; Sẵn sàng hợp tác, cung cấp tài liệu; tôn trọng kết quả của hai Bên. Để nâng cao năng lực hai Bên, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề xuất hai Bên cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong công tác đào tạo, giao lưu, học hỏi nghiệp vụ./.

Ngọc Bích
 
 
 
 

Xem thêm »