Kiểm toán nhà nước triển khai kế hoạch công tác tháng 8/2018

08/08/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 08/8/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến, đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 7/2018 và triển khai kế hoạch công tác tháng 8/2018. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Báo cáo về kết quả công tác tháng 7/2018, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng cho biết, trong tháng toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

KTNN đã tổ chức xét duyệt 06 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2018, triển khai 8 cuộc kiểm toán; xét duyệt 03 báo cáo kiểm toán.

Đến 31/7/2018, KTNN đã tổ chức xét duyệt 155/229 cuộc kiểm toán; triển khai 135 quyết định kiểm toán; xét duyệt 81/250 báo cáo kiểm toán, ký phát hành 42 báo cáo kiểm toán thuộc KHKT năm 2018.

KTNN đã hoàn thành Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thanh tra về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Vụ Tổng hợp đang tổ thức thẩm định, tổng hợp dự thảo KHKT năm 2019 của các đơn vị; cùng các đơn vị liên quan đã trả lời 03 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất đối với Đoàn kiểm toán Tổng công ty Viglacera; tổ chức 04 cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp; 02 cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng; tổng hợp đăng ký cuộc kiểm toán chất lượng vàng năm 2018 của các đơn vị.

Trong tháng, Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 đã họp nghe báo cáo về việc triển khai các công việc thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015; KTNN đã gửi hồ sơ xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 để lấy ý kiến một số Bộ, ngành liên quan theo quy định trước khi xin ý kiến Chính phủ.

Công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14 tiếp tục được triển khai tích cực, trong đó: Ban Chỉ đạo Đại hội ASOSAI 14 đã họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; Hoàn thiện các tài liệu quan trọng của Đại hội gồm Diễn văn, kịch bản, Chương trình và các ấn phẩm Đại hội; Tổ chức mời và xác nhận Đại biểu quốc tế tham dự Đại hội;  Chuẩn bị quà tặng Trưởng đoàn và Đại biểu tham dự Đại hội; Phối hợp với SAI Malaysia và SAI Hàn Quốc rà soát, thống nhất công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; Xây dựng và chuẩn bị các điều kiện triển khai diễn tập Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị bày tỏ sự đồng tình với các ý kiến đánh giá của Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 7/2018 và Kế hoạch công tác tháng 8/2018; báo cáo rõ hơn những nội dung công tác đã triển khai của các đơn vị, nhấn mạnh tới công tác triển khai kế hoạch kiểm toán và tham gia chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14. Một số đơn vị trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ như: Thiếu cán bộ trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng cơ bản; trùng lắp về đơn vị được kiểm toán trong một số cuộc kiểm toán chuyên đề; chất lượng kiểm toán của một số cuộc kiểm toán còn hạn chế...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao những kết quả toàn Ngành đã đạt được trong tháng 7/2018; đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục như: Chất lượng một số cuộc kiểm toán hạn chế; Công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2019 cần đổi mới để đảm bảo tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán; Tiến độ phát hành các Báo cáo kiểm toán còn chậm...

Nhấn mạnh về đổi mới trong xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2019, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý chủ trương trong xây dựng kế hoạch kiểm toán 2019  sẽ giảm quy mô tập trung cho chất lượng kiểm toán; tăng cường các cuộc kiểm toán chuyên đề; thí điểm đổi đối tượng, địa bàn kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị tập trung và dành ưu tiên triển khai tốt các nhiệm vụ được phân công trong công tác chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14, đặc biệt cho công tác diễn tập Đại hội sắp tới.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tiếp tục thực hiện kiểm toán theo kế hoạch. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định kế hoạch kiểm toán năm 2019 của các đơn vị trực thuộc, trình Lãnh đạo KTNN; phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh việc trả lời các đơn vị được kiểm toán theo quy định; hoàn thiện Bộ chỉ tiêu thu thập thông tin trong Phần mềm Cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán triển khai kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất 03 đoàn kiểm toán, phát hành Báo cáo cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất đối với Đoàn kiểm toán Tổng công ty Viglacera, phát hành các báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp và thực hiện kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng theo kế hoạch.

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự đảng KTNN phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng; nghiên cứu tham mưu cho Tổng Kiểm toán kiện toàn Phòng Kiểm toán môi trường.

Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2018 của KTNN đã ban hành theo đúng tiến độ; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN; thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018 của KTNN theo kế hoạch.

Vụ Hợp tác quốc tế khẩn trương triển khai các nội dung chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14 theo Kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14, tập trung tổng rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị các điều kiện về nội dung, chương trình, hậu cần, lễ tân - khánh tiết, đảm bảo an ninh, y tế để tổ chức diễn tập chu đáo, hiệu quả; chuẩn bị đón các đoàn chuyên gia Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ban Thư ký ASOSAI sang làm việc về công tác tổ chức Đại hội ASOSAI 14.

Thanh tra KTNN tiếp tục thực hiện thanh tra tại 05 đơn vị theo kế hoạch; tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán.

 Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2018.

Trung tâm Tin học báo cáo Lãnh đạo KTNN về xây dựng Chiến lược và Khung kiến trúc CNTT của KTNN đến năm 2030; triển khai xây dựng phần mềm Quản lý tài chính tập trung, phần mềm Quản lý đào tạo; phần mềm Tổng hợp kết quả và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán (phiên bản không kết nối Internet); tích hợp các phần mềm hiện có vào trục tích hợp...

Văn phòng KTNN hoàn thiện hồ sơ thanh toán các gói thầu của công trình Trụ sở cơ quan KTNN cơ sở II; hoàn thành xây dựng, trưng bày Phòng Truyền thống của KTNN theo thiết kế được phê duyệt./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »