Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực VI

06/08/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 03/8/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VI - Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo KTNN đã có buổi làm việc với KTNN khu vực VI. Tham gia buổi làm việc có Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh và lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực VI. Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh phụ trách KTNN khu vực VI từ ngày 10/7/2018 theo Quyết định số 1522/QĐ-KTNN.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi làm việc, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VINguyễn Thị Thắng đã báo cáo khái quát công tác tổ chức bộ máy, kết quả thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm 2018 và định hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018 của KTNN khu vực VI. Theo đó, KTNN khu vực VI hiện đang chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với 05 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Giang. Tổng số cán bộ công chức, người lao động của KTNN khu vực VI hiện có 73 người, tổ chức bộ máy có 6 phòng gồm Văn phòng, Phòng Tổng hợp và 04 phòng nghiệp vụ.Theo kế hoạch năm 2018, KTNN khu vực VI được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 07 cuộc kiểm toán. Hiện nay, 02 cuộc kiểm toán đợt 1 năm 2018 đã thực hiện xong , 02 cuộc kiểm toán đợt 2 đang triển khai theo đúng kế hoạch. Đến thời điểm 31/7/2018, tổng số kiến nghị xử lý tài chính (dự kiến) của 04 cuộc kiểm toán là 670 tỷ đồng  trong đó kiến nghị được hưởng 5% 398 tỷ đồng” - Phó Kiểm toán trưởngNguyễn Thị Thắng cho biết.

Cũng theo Phó Kiểm toán trưởng KTNN Nguyễn Thị Thắng, công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán tại đơn vị luôn được thực hiện theo đúng Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN. Qua công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán đã chỉ ra một số hạn chế để các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Về công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị,ngay từ đầu năm đơn vị đã tập trung rà soát các kiến nghị từ các năm trước chưa thực hiện, tổng hợp cùng với các kiến nghị kiểm toán trong năm 2017 theo từng đầu mối, đơn vị được kiểm toán để ban hành văn bản gửi các đơn vị đã được kiểm toán, đôn đốc thực hiện và xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị năm 2018 đối với 09/10 cuộc kiểm toán năm 2017, trong đó có 01 cuộc kiểm toán đã thực hiện 100% kiến nghị.
         
Về công tác tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, năm 2018 đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước điều động và bổ nhiệm 01 công chức lãnh đạo cấp vụ, bổ nhiệm 02 công chức lãnh đạo cấp phòng, tiếp nhận và phân công công tác 01 công chức, điều động 03 công chức đơn vị đến nhận công tác tại các đơn vị trong Ngành. Đơn vị đã triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phù hợp với kế hoạch chung của Ngành; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức nhất là văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước.
         
Phó Tổng Kiểm toán Đoàn Xuân Tiên và Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh
chụp ảnh lưu niệm cùng KTNN khu vực VI

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà KTNN khu vực VI đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2017. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: Thời gian tới KTNN khu vực VI cần tiếp tục thường xuyên đôn đốc các địa phương trong công tác thực hiện kiến nghị của KTNN; Đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán chi tiết để công tác lập biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán được đảm bảo. Ngoài việc tham gia các chương trình tập huấn của Ngành, KTNN khu vực VI cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong nội bộ đơn vị.
      
Nhất trí cao với báo cáo của KTNN nhà nước khu vực VI, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên ghi nhận và hoan nghênh về những kết quả mà KTNN khu vực VI đã đạt được trong các năm vừa qua, đồng thời yêu cầu KTNN khu vực VI: Tiếp tục phát huy công tác phối hợp với các địa phương trên địa bàn kiểm toán; Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán, nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo kiểm toán; Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
         
Thay mặt đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Nguyễn Hữu Phúc cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên và Nguyễn Tuấn Anh; cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đối với đơn vị trong suốt thời vừa qua. “Tôi cam kết cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động KTNN khu vực VI tiếp tục phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Lãnh đạo KTNN giao trong năm 2018”.
 
Hữu Lâm
                                     

Xem thêm »