Kiểm toán nhà nước khu vực IV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

10/07/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều ngày 09/7/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IV - 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, KTNN khu vực IV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động KTNN khu vực IV.

Theo dự thảo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018, năm 2018, KTNN khu vực IV được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 16 cuộc kiểm toán. Đến nay, KTNN khu vực IV đã kết thúc kiểm toán 07 cuộc kiểm toán và triển khai 04 cuộc kiểm toán đợt 3/2018. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính dự kiến là 3.816 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 1.480 tỷ đồng; thu hồi nộp NSNN, giảm dự toán, thanh toán 160 tỷ đồng; nộp quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 760 tỷ đồng; nộp NSNN các khoản chi sai quy định 148 tỷ đồng; nộp NSNN khoản lợi nhuận còn lại sau phân phối 79 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 1.190 tỷ đồng. Qua kiểm toán, đơn vị đã kiến nghị thay đổi một số cơ chế, chính sách. 

Có được kết quả như trên là do các mặt công tác đều được KTNN khu vực IV quan tâm thực hiện theo đúng tiến độ; nghiêm túc, tích cực triển khai chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, trong đó đặc biệt quan tâm tới tiến độ, chất lượng kiểm toán và tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2018, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018: Xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2019 theo hướng dẫn của Ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; cải cách hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với khen thưởng, đánh giá đúng cán bộ. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương và ghi nhận những thành tích mà KTNN khu vực IV đã đạt được trong thời gian qua. KTNN khu vực IV luôn là khu vực đầu tàu của Ngành và đạt nhiều thành tích nổi bật. Tổng Kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra một số nội dung KTNN khu vực IV cần quan tâm, khắc phục trong thời gian tới: Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm toán, lựa chọn đối tượng kiểm toán chính xác, bố trí thời gian, nhân sự phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch kiểm toán; tổ chức rà soát, báo cáo Lãnh đạo KTNN và phối hợp với các Vụ chức năng xử lý dứt điểm tồn đọng kiến nghị kiểm toán của đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp; chủ động xây dựng các buổi tọa đàm, lớp bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị trong Ngành, nội bộ cơ quan và mời các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm đối với các lĩnh vực thuế, tài chính doanh nghiệp, ngân sách Nhà nước; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị, trong các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và giữa các Kiểm toán viên; cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong mọi hoạt động; đẩy mạnh công tác công nghệ thông tin trong công tác kiểm toán; xây dựng hình ảnh người Kiểm toán viên nhà nước giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp; xem công tác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp là một trong những vấn đề then chốt, sống còn của ngành Kiểm toán nhà nước.

Thay mặt công chức và người lao động KTNN khu vực IV, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - nguyên Kiểm toán trưởng đơn vị tiếp thu và khẳng định sẽ cùng đơn vị triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước trao Quyết định và tặng hoa cho Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV Doãn Anh Thơ

Sau Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với KTNN khu vực IV tổ chức công bố và trao Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã trao Quyết định luân chuyển đồng chí Doãn Anh Thơ- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ KTNN về nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm là Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV từ ngày 9/7/2018./.

Diệu Linh.
 

Xem thêm »