Australia: Kiểm toán chỉ ra những bất cập trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ

19/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước bang New South Wales (NSW) đã công bố Báo cáo kiểm toán về tình hình an toàn giao thông đường bộ của khu vực trong những năm gần đây và chỉ ra một số vấn đề bất cập.

Bang NSW cần nâng cao hiệu quả của các chiến lược, kế hoạch và chính sách an toàn đường bộ. Ảnh: ST

Sở Giao thông bang NSW (TfNSW) chịu trách nhiệm quản lý tình hình an toàn giao thông đường bộ trên mạng lưới đường bộ của bang NSW. Kiểm toán nhà nước bang NSW đã thực hiện một cuộc kiểm toán đánh giá công tác thực hiện cũng như tính hiệu quả của việc TfNSW thực hiện các chiến lược, kế hoạch và chính sách an toàn đường bộ trong khu vực. Báo cáo kiểm toán cảnh báo, số ca tử vong trên các tuyến đường bộ trong khu vực vẫn khá cao và không có xu hướng giảm trong những năm gần đây.

Kế hoạch hành động an toàn giao thông đường bộ bang NSW giai đoạn 2022-2026 đề ra mục tiêu đến năm 2050 sẽ “không có trường hợp tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng nào xảy ra trên mạng lưới giao thông đường bộ của bang”. Tuy nhiên, Báo cáo kiểm toán chỉ ra rằng, đến nay Sở Giao thông vẫn chưa có kế hoạch an toàn đường bộ cụ thể, chưa vạch ra các mục tiêu giảm thiểu những trường hợp tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng cho khu vực bang NSW.

Trước đây, TfNSW từng đưa ra khuyến cáo rằng, việc đặt ra các mục tiêu an toàn giao thông đường bộ trên toàn tiểu bang phải nhất quán với các khu vực pháp lý khác và thông lệ quốc tế tốt nhất. Tuy nhiên, cuộc kiểm toán cho thấy, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông và thương tích nghiêm trọng ở khu vực NSW không giảm xuống so với 10 năm trước. Hiện, chính quyền bang chưa có kế hoạch thực hiện để hỗ trợ TfNSW hướng Kế hoạch hành động an toàn đường bộ năm 2026 tới tất cả các khu vực trong bang.

TfNSW cho rằng, kết quả an toàn đường bộ tại địa phương phải do các hội đồng quản lý, nhưng trong năm 2022-2023 chỉ có 52% hội đồng khu vực tham gia Chương trình an toàn đường bộ của các chính quyền địa phương. Chương trình này chưa được cập nhật kể từ năm 2014 đến nay, mặc dù đã được các hội đồng khu vực cam kết thực hiện vào năm 2021 và 2022.

Báo cáo kiểm toán cũng cho biết, TfNSW đã không thực hiện phân tích và có hệ thống về tác động tổng hợp của các chiến lược, kế hoạch an toàn đường bộ tại khu vực NSW kể từ năm 2012 đến nay. TfNSW có thông tin về Quỹ An toàn giao thông đường bộ cộng đồng hàng năm nhưng không có báo cáo công khai, tổng hợp về tổng kinh phí an toàn đường bộ được phân bổ cho khu vực NSW. Các khoản chi của Quỹ này đã tăng mạnh, từ 12% trong năm tài chính 2019-2020 lên 20% vào năm 2022-2023.

Từ những kết quả kiểm toán trên, Kiểm toán nhà nước bang NSW đã đưa ra một số khuyến nghị, đặc biệt yêu cầu TfNSW cần xây dựng kế hoạch thực hiện của khu vực để hỗ trợ Kế hoạch hành động an toàn giao thông đường bộ của bang NSW, bao gồm khuôn khổ để đo lường, phân tích và báo cáo công khai tiến độ công việc hàng năm.

Sở Giao thông bang NSW cũng được khuyến nghị cần xây dựng kế hoạch đo lường và giảm thiểu rủi ro gây ra tình trạng chi tiêu Quỹ An toàn giao thông đường bộ cộng đồng chưa phù hợp, hiệu quả; triển khai rà xét Chương trình an toàn đường bộ của các chính quyền địa phương, bao gồm các kiến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của các hội đồng khu vực và các bên liên quan, hướng tới mục tiêu cải thiện tình hình an toàn giao thông đường bộ bang./.

(Theo audit.nsw.gov.au)

Xem thêm »