Hungary: Nhấn mạnh vai trò của việc kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ngành quản lý thiên tai

19/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hungary đã thực hiện một cuộc kiểm toán hoạt động, đánh giá tính hiệu quả của công tác giám sát được thực hiện trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy ngành quản lý thiên tai, nhằm nâng cao an toàn cho tính mạng và tài sản của cộng đồng.

Công tác phòng cháy, chữa cháy cần được quan tâm hơn nữa. Ảnh: ST

Báo cáo kiểm toán trích dẫn, ngoài việc tuyên truyền trên nhiều phương tiện truyền thông, các cơ quan trên đã trực tiếp phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân tại nhiều sự kiện, chú trọng đến việc kêu gọi người dân trang bị máy dò khí độc, dò khói để góp phần ngăn ngừa các tai nạn liên quan đến hỏa hoạn.

Theo báo cáo của KTNN Hungary, các cuộc thanh tra về phòng cháy, chữa cháy cũng như các hoạt động giám sát đã được lên kế hoạch cụ thể, có dựa trên phân tích rủi ro. Đặc biệt, Tổng cục Phòng, chống thiên tai quốc gia đã lập kế hoạch đầy đủ cho các nhiệm vụ, hoạt động phòng cháy, chữa cháy dựa trên các mục tiêu đã được xác định trước. Nhờ đó, các mục tiêu đề ra trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cơ bản được thực hiện thành công.

Báo cáo cũng cho thấy, Tổng cục Phòng, chống thiên tai quốc gia, Ủy ban Phòng cháy, chữa cháy quốc gia và các cơ quan khu vực đã tăng cường hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức kinh doanh và các tổ chức khác nhằm cải thiện, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Điển hình, Tổng cục Phòng, chống thiên tai quốc gia và Cơ quan An toàn chuỗi lương thực quốc gia đã hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống cháy rừng, đặc biệt là các cuộc cháy rừng xảy ra trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và trong quá trình thu hoạch nông sản.  

Qua kiểm toán, KTNN Hungary khuyến nghị, Tổng cục Phòng, chống thiên tai quốc gia, Ủy ban Phòng cháy, chữa cháy quốc gia và các cơ quan khu vực cần mở rộng phạm vi dữ liệu được sử dụng để phân tích rủi ro, tận dụng các nguồn dữ liệu bên ngoài. Từ đó, đẩy mạnh việc lập kế hoạch kiểm toán và hoạt động có mục tiêu hơn, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của các hoạt động giám sát và thông tin tuyên truyền.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng cháy, chữa cháy ngành quản lý thiên tai và hạn chế những tồn tại hiện có, KTNN Hungary khuyến nghị lãnh đạo Tổng cục Phòng, chống thiên tai quốc gia cần đặt ra các mục tiêu thực tế hơn, gắn chặt hơn với hoạt động thông tin tuyên truyền; cập nhật các thỏa thuận hợp tác và kế hoạch phòng, chống cháy rừng; quy định và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu cũng như hợp tác chặt chẽ hơn với Ủy ban Phòng cháy, chữa cháy quốc gia và các cơ quan có liên quan./.

(Theo asz.hu)

Xem thêm »