Kiểm toán nhà nước Australia: Chú trọng thúc đẩy tính liêm chính trong tổ chức

19/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước Australia (ANAO) vừa qua đã thông tin về Khung đánh giá và báo cáo về tính liêm chính của ANAO cho năm tài chính 2022-2023.

Tổng Kiểm toán Australia Grant Hehir. Ảnh: ST

ANAO coi tính liêm chính là giá trị cốt lõi của tổ chức, là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc duy trì, củng cố niềm tin của Nghị viện, của công chúng và để cung cấp các cuộc kiểm toán chất lượng cao nhằm cải thiện hoạt động, danh tiếng của ANAO.

Khung đánh giá tính liêm chính của ANAO cung cấp cấu trúc tổng thể cho hệ thống kiểm soát tính liêm chính, hỗ trợ bảo đảm tính liêm chính của tổ chức, hỗ trợ việc ra các quyết định liên quan đến đạo đức và quản lý rủi ro, gian lận cũng như các hành vi sai trái. Ngoài hệ thống kiểm soát, ANAO cũng chú trọng thúc đẩy tính liêm chính như một giá trị gắn liền với hoạt động và văn hóa của tổ chức.

ANAO cho rằng, tính liêm chính đòi hỏi chất lượng không chỉ ở sản phẩm của tổ chức mà còn ở hành vi của các kiểm toán viên, cán bộ, công chức và chuyên gia. Để thực hiện khung đánh giá tính liêm chính, ANAO đã thành lập Ban Cố vấn về tính liêm chính, chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan.

Vai trò và trách nhiệm của Ban Cố vấn bao gồm nâng cao nhận thức về tính liêm chính trong toàn tổ chức; hỗ trợ việc áp dụng liên tục và hiệu quả Khung đánh giá tính liêm chính và báo cáo hàng năm cho Ban Lãnh đạo ANAO về các hành động được thực hiện theo Khung đánh giá.

Tổng Kiểm toán Australia Grant Hehir đã công bố Khung đánh giá và báo cáo về tính liêm chính của ANAO giai đoạn 2022-2023 nhằm tăng cường tính minh bạch của các biện pháp ANAO thực hiện để duy trì văn hóa liêm chính của tổ chức. Báo cáo này bao gồm các vấn đề liên quan đến tính liêm chính đã phát sinh trong năm; xác định các xu hướng cũng như lĩnh vực mới nổi có thể tồn tại những lỗ hổng, hạn chế hay rủi ro gây ảnh hưởng đến tính liêm chính; các yếu tố của Khung đánh giá cần được tăng cường.

Tuyên bố về tính liêm chính của ANAO nêu ra 5 nguyên tắc chính bao gồm tính độc lập, trung thực, cởi mở, trách nhiệm và dũng cảm. Khung đánh giá tính liêm chính xác định luật pháp, chính sách, quy trình, thông lệ và cơ chế báo cáo nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý tính liêm chính một cách chủ động.

Khung đánh giá tính liêm chính của ANAO hỗ trợ đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và uy tín của ANAO bằng cách tích hợp các quy trình và biện pháp kiểm soát trong khung đánh giá; kết nối các chính sách, khuôn khổ và hướng dẫn của ANAO gây ảnh hưởng đến tính liêm chính trong toàn tổ chức; thúc đẩy trách nhiệm cũng như các hành vi được mong đợi trong văn hóa tổ chức hướng đến giá trị của ANAO.

Mặc dù ANAO phải đối mặt với nhiều thách thức và những hành vi ảnh hưởng đến tính liêm chính nhưng rủi ro về tính liêm chính vẫn chưa xảy ra. ANAO là một tổ chức chuyên nghiệp gồm những người cầu thị, có tư duy phản biện, khả năng phân tích tốt và hành động với tính liêm chính cao nhất. Đội ngũ nhân sự ANAO tin tưởng mạnh mẽ vào mục tiêu và cam kết thực hiện mục tiêu của ANAO.

Trong năm 2023-2024, ANAO sẽ tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện Khung đánh giá tính liêm chính với trọng tâm là sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để xác định các lĩnh vực cần cải thiện cũng như đánh giá dữ liệu bổ sung mà ANAO có thể thu thập để đo lường, giám sát và báo cáo về tính liêm chính trong tổ chức./.

(Theo ANAO)

 

Xem thêm »