Đề xuất thúc đẩy Chuẩn mực kiểm toán về Tính hoạt động liên tục

03/11/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) vừa thông tin về việc Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) đề xuất thúc đẩy việc áp dụng Chuẩn mực kiểm toán về Tính hoạt động liên tục.

IFAC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi chuẩn mực kiểm toán. Ảnh: ST

Trước đó, IAASB đã công bố đề xuất sửa đổi đối với Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 570 (Bản sửa đổi) về Tính hoạt động liên tục, để lấy ý kiến của các bên liên quan.

Để giúp những người sử dụng chuẩn mực hiểu rõ hơn các sửa đổi được đề xuất, IFAC đã tạo 3 video ngắn giới thiệu, hướng dẫn về các thay đổi và đăng tải công khai trên trang web của IFAC.

Các video bao gồm nội dung tổng quan về những thay đổi chính cũng như giải thích các khía cạnh của các sửa đổi được đề xuất. Loạt video này cũng đề cập đến các mục tiêu của đề xuất, cụ thể là mốc thời gian thực hiện đánh giá hoạt động liên tục và tính minh bạch về hoạt động liên tục trong báo cáo của kiểm toán viên.

Những thay đổi được đề xuất bao gồm: Thúc đẩy thực hành, hành động nhất quán và tạo điều kiện cho các biện pháp ứng phó hiệu quả đối với các rủi ro có sai sót trọng yếu đã xác định liên quan đến hoạt động liên tục; Tăng cường đánh giá của kiểm toán viên, đánh giá của các bên liên quan về tính hoạt động liên tục, bao gồm cả việc củng cố tầm quan trọng của cuộc kiểm toán, của việc thực hiện thái độ hoài nghi nghề nghiệp một cách thích hợp; Nâng cao tính minh bạch đối với trách nhiệm của kiểm toán viên và công việc liên quan đến hoạt động liên tục, bao gồm tăng cường các yêu cầu về thông tin liên lạc và báo cáo.

"Chuẩn mực kiểm toán về Tính hoạt động liên tục của IAASB được cập nhật lần cuối vào năm 2015, là một phần trong dự án của IAASB về Chuẩn mực báo cáo kiểm toán mới và sửa đổi. Những cải tiến đối với chuẩn mực này chỉ tập trung vào các vấn đề liên quan đến báo cáo của kiểm toán viên; không mở rộng sang các khía cạnh khác thuộc trách nhiệm và công việc của kiểm toán viên liên quan đến hoạt động liên tục."

Trong những năm gần đây, nhiều công ty, doanh nghiệp lớn trên toàn cầu rơi vào cảnh phá sản khiến các nhà quản lý, các kiểm toán viên lo ngại về tính hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Các bên liên quan đã đặt ra yêu cầu về việc cần tăng cường tính minh bạch đối với hoạt động liên tục của các công ty, doanh nghiệp. IFAC cho rằng, các yếu tố như chiến tranh và đại dịch toàn cầu cũng gây ra rủi ro cao, ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của doanh nghiệp trên toàn cầu. Các chuyên gia của IFAC cho rằng, các kiểm toán viên cần tập trung vào những thách thức trên và cần nâng cao trách nhiệm trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của một đơn vị cũng như báo cáo về khả năng này.

Bên cạnh đó, những bất ổn trong môi trường kinh tế toàn cầu cũng làm gia tăng mối quan tâm về tính hoạt động liên tục của các doanh nghiệp, đồng thời đặt ra nhu cầu về việc cần có những chuẩn mực kiểm toán mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch IAASB Tom Seidenstein lưu ý: “Các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác đã nhiều lần kêu gọi thực hiện các thủ tục kiểm toán mạnh mẽ hơn và tăng tính minh bạch liên quan đến hoạt động liên tục trong báo cáo kiểm toán… Các sửa đổi được đề xuất là một bước tiến nhằm củng cố các yêu cầu về hoạt động liên tục bằng cách nâng cao nỗ lực làm việc của kiểm toán viên liên quan đến hoạt động liên tục và cung cấp thông tin cụ thể về đơn vị trong báo cáo kiểm toán”.

Nhiều quốc gia, khu vực cũng đã có những sáng kiến xây dựng chuẩn mực liên quan đến hoạt động liên tục, điều này càng cho thấy nhu cầu và lợi ích công cộng có liên quan rộng lớn hơn. Tình hình này cũng làm gia tăng thêm nhu cầu của IAASB để đảm bảo chuẩn mực hoạt động liên tục vẫn phù hợp với mục đích trong môi trường kinh tế vĩ mô, địa chính trị hiện tại và tương lai.

(Theo IFAC)

 

Xem thêm »