Australia: Khắc phục thiếu sót, nâng cao khả năng ứng phó rủi ro thiên tai  

28/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Mới đây, Văn phòng Kiểm toán bang New South Wales đã hoàn thành cuộc kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Sở Kế hoạch, Công nghiệp và Môi trường (DPIE) trong việc hỗ trợ các cơ quan nhà nước quản lý và ứng phó với các rủi ro do biển đổi khí hậu gây ra.

Những thiếu sót cần khắc phục

Năm 2016-2017, chính quyền Bang đưa ra cam kết sẽ thực hiện một kế hoạch hành động kết nối các cơ quan của Bang, hỗ trợ họ trong công tác quản lý rủi ro, đánh giá tác động của khí hậu và đưa ra các kế hoạch đối phó, phản ứng kịp thời giúp giảm thiểu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Văn phòng Kiểm toán chỉ ra rằng, những năm qua, DPIE chưa phát huy hết khả năng trong quá trình hỗ trợ các ban, ngành, địa phương và các cơ quan khác, chưa giúp chính quyền Bang thực hiện cam kết trên.

Công tác truyền thông giúp phổ biến thông tin về tình hình khí hậu, đưa ra những dự báo, rủi ro và tuyên truyền cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường được đánh giá là rất quan trọng. Tuy nhiên, DPIE đã rất lơ là nhiệm vụ này và không xem xét để đưa ra những cách tiếp cận mới mẻ, hiệu quả. Hậu quả là, chỉ 3 trong số 13 cơ quan nhà nước nhận được sự hỗ trợ phát triển kế hoạch thích ứng với rủi ro.

Trong những năm qua, DPIE bị chỉ trích đã không đưa ra những đánh giá về thực trạng, hướng dẫn giải pháp giúp hạn chế tình trạng phát thải khí nhà kính, cũng như chưa cung cấp các kịch bản đối phó với tình trạng này. Các kế hoạch truyền thông của Sở về dự báo khí hậu chưa đầy đủ, các phương pháp tuyên truyền cũng không được vạch ra từ năm 2014 tới nay. Giữa năm 2020, Sở đã đưa ra một kế hoạch truyền thông tổng thể về công tác đối phó với biến đổi khí hậu, tuy nhiên lại không đưa ra chi tiết về thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng bộ phận, cũng như không tiến hành đào tạo nhân viên thực hiện kế hoạch này.

DPIE cũng không coi trọng vai trò tuyên truyền về công tác sử dụng đất, nước, năng lượng và các nguồn tài nguyên khác giúp các cơ quan nhà nước chủ động hơn khi cần đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Điều này dẫn đến những yếu kém trong hệ thống quy hoạch của Bang, khiến nhiều cơ quan khác cũng coi thường những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.
 
Khuyến nghị cụ thể cho từng giai đoạn

Theo Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, mỗi thập kỷ trôi qua, nhiệt độ của trái đất lại tăng cao hơn. Thời tiết trên khắp nước Australia cũng ngày càng khắc nghiệt, nhiệt độ tăng lên đồng nghĩa với việc các vụ cháy nghiêm trọng tăng lên, mực nước biển dâng cao tăng nguy cơ ngập lụt, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và cộng đồng người dân vùng ven biển; biến đổi khí hậu làm hư hại và gián đoạn cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc…

Bang New South Wales sở hữu khoảng 365 tỷ USD tài sản (tính đến tháng 6/2020), trong đó hơn 180 tỷ USD nằm trong các cơ sở hạ tầng chính như đường bộ và đường sắt. Những rủi ro khí hậu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và hoạt động của các cơ quan khiến ngân sách tốn nhiều khoản chi phí lớn. Kho bạc Nhà nước Bang ước tính, chi phí liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai do biến đổi khí hậu sẽ tăng gấp 3 lần mỗi năm từ năm 2061.

Trước thực trạng trên, Báo cáo kiểm toán đã đưa ra nhiều khuyến nghị cụ thể theo từng giai đoạn dành cho DPIE. Từ nay đến tháng 12/2021, DPIE cần tăng cường hợp tác với các cơ quan khác, đẩy mạnh phối hợp để hoàn thành tốt công tác quản lý rủi ro giúp hạn chế tối đa thiệt hại. Bên cạnh đó, Sở cần xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự song song với việc hoàn thiện các kế hoạch hành động và hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan.

Báo cáo kiểm toán vạch ra những mục tiêu đến tháng 12/2022 cho DPIE như: tăng cường công tác quản lý rủi ro bằng cách xây dựng một mô hình theo dõi sự biến đổi khí hậu cho từng khu vực, thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng internet; vạch ra và thực hiện các mục tiêu chiến lược trong kế hoạch thích ứng với rủi ro của từng cơ quan. Tổng Kiểm toán cho rằng, DPIE cần tăng cường công tác giám sát hoạt động quản lý rủi ro của Sở và các cơ quan khác, cần tiến hành các cuộc khảo sát định kỳ 3 năm để kiểm tra tiến độ, hiệu quả áp dụng các mô hình trên.

Đối với kế hoạch đến tháng 6/2023, DPIE được yêu cầu cung cấp chương trình hành động thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu cho toàn Bang, bao gồm việc hỗ trợ các cơ quan quản lý rủi ro khí hậu, góp phần giúp chính quyền Bang thực hiện các cam kết đã đưa ra../.

(Theo audit.nsw.gov.au và tổng hợp)
(Báo Kiểm toán số 43/2021)
 

Xem thêm »