Australia: Khuyến nghị cải thiện dịch vụ y tế tại các trại giam bang New South Wales

30/09/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cơ quan Kiểm toán bang New South Wales mới hoàn thành một cuộc kiểm toán và chỉ ra nhiều vấn đề thiếu sót trong hoạt động của một số cơ quan chức năng tại Bang gồm Cơ quan Dịch vụ y tế phạm nhân (JH) và Cơ quan Dịch vụ cải huấn (CS). Các cơ quan này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ y tế đầy đủ, kịp thời cho các bệnh nhân đang bị giam giữ tại Bang.

Thiếu sót kéo dài

Kết quả của cuộc kiểm toán cho thấy, dù đã cố gắng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời cho những phạm nhân mắc bệnh song JH vẫn còn nhiều thiếu sót cần sớm cải thiện, trong đó có cả việc đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp dịch vụ y tế cho bệnh nhân.

Năm 2020, 40% số bệnh nhân được xác định thuộc diện ưu tiên hàng đầu đã không được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời theo quy định (thời gian chờ đợi của bệnh nhân được khuyến nghị là 3 ngày). Xem xét công tác quản lý dữ liệu, các kiểm toán viên chỉ ra rằng, JH sử dụng nhiều hệ thống quản lý thông tin không thống nhất, không được liên kết khiến hồ sơ bệnh án không được lưu trữ và chuyển lên tuyến trên đầy đủ. Trong trường hợp phạm nhân bị chuyển nơi giam giữ, việc chuyển hồ sơ bệnh án cũng bị hạn chế; hơn nữa, nhiều hồ sơ bệnh án vẫn được làm trên giấy nên việc chia sẻ thông tin trên toàn hệ thống nhà tù không được đầy đủ và rất chậm trễ khiến cán bộ y tế không nắm rõ được tình hình của bệnh nhân.

Bên cạnh đó, công tác giám sát tại CS cũng rất lỏng lẻo. Các bộ phận chuyên trách của cơ quan này đã không lập các báo cáo chi tiết đầy đủ về chi phí chuyển bệnh nhân nặng từ các trại giam tới các bệnh viện bên ngoài. Ban lãnh đạo của hai cơ quan trên đã không sát sao trong việc xem xét các báo cáo chi tiết về những trở ngại giúp phạm nhân tiếp cận dịch vụ y tế và cải tiến các hoạt động nói chung. Việc lập kế hoạch chung giữa hai cơ quan cũng còn nhiều hạn chế, một số hoạt động chưa thống nhất với nhau. Các thỏa thuận quản lý và giám sát dịch vụ y tế trong nhà tù còn thiếu sót, tạo ra mâu thuẫn và xung đột lợi ích giữa các bên.

Hai cơ quan chưa chú trọng việc lập kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám, chữa bệnh hiệu quả, nhanh chóng, trong một số trường hợp, việc đặt lịch hẹn chưa thống nhất, thiếu sự hợp tác gây khó khăn cho các hoạt động chung. Việc giám sát hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ y tế tư nhân cũng không được chặt chẽ…
 
Xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan

Tổng Kiểm toán bang New South Wales cho biết, hệ thống nhà tù công tại bang New South Wales khá dày, gồm 33 trung tâm cải huấn và trại giam. Hai cơ quan trên được giao nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, CS chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trong các nhà tù công, bao gồm việc tạo điều kiện cho bệnh nhân là phạm nhân được tiếp cận với các dịch vụ thăm khám, chăm sóc sức khỏe tại các phòng khám sức khỏe của nhà tù và được chuyển đến bệnh viện khác bên ngoài môi trường nhà tù trong những trường hợp cần thiết. CS cũng là đơn vị ký hợp đồng với JH và các công ty tư nhân cung cấp các dịch vụ y tế tại các trại giam, trung tâm cải huấn.

Còn JH vừa là cơ quan cung cấp dịch vụ y tế trại giam vừa chịu trách nhiệm quản lý các phòng khám, bệnh viện với đội ngũ bác sĩ, y tá và cơ sở vật chất, đồng thời giám sát hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ y tế giúp thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân thường xuyên.

Tuy nhiên, cuộc kiểm toán trên cho thấy, trong năm tài chính vừa qua, JH và CS đã để xảy ra nhiều thiếu sót và chưa có biện pháp khắc phục kịp thời; đồng thời, công tác phối hợp giữa hai cơ quan này chưa thực sự hiệu quả. Hoạt động và sự hợp tác chặt chẽ của hai cơ quan sẽ quyết định việc những phạm nhân bị giam giữ trong hệ thống nhà tù công ở New South Wales có được tiếp cận với các dịch vụ y tế theo quy định không. Do đó, Tổng Kiểm toán đã đưa ra các khuyến nghị cần thiết và đặc biệt nhấn mạnh, trước hết, Ban lãnh đạo hai cơ quan cần củng cố vai trò và nêu cao trách nhiệm đối với các hoạt động chuyên môn của mình.

(Theo aihw.gov.au và audit.nsw.gov.au)
(Báo Kiểm toán số 39/2021)

 
 

Xem thêm »