Hoa Kỳ: Ngân sách bang Mississippi thất thoát nghiêm trọng

23/09/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Văn phòng KTNN bang Mississippi mới đây đã công bố Báo cáo kiểm toán bổ sung cho năm tài chính 2021. Báo cáo đưa ra phát hiện gây bất bình trong công chúng khi số ngân sách của Bang bị lạm chi, biển thủ nhiều hơn gần 400% so với số tiền bị thất thoát trong năm tài chính 2020.

Chính quyền bang Mississippi đã thông qua bộ luật yêu cầu Văn phòng Kiểm toán Bang phải lập báo cáo kiểm toán bổ sung thường niên ngoài các báo cáo kiểm toán chính thức nhằm lên án mọi hành vi vi phạm pháp luật hoặc sai sót tài chính dẫn đến việc sử dụng sai ngân sách công tại địa phương.

Báo cáo bổ sung mới nhất đã liệt kê các vấn đề trong năm tài chính 2020, những sai sót tồn đọng, có liên quan đến những phát hiện trong Báo cáo kiểm toán năm nay. Theo đó, tổng số tiền chính quyền bang Mississippi chi tiêu mờ ám, được yêu cầu giải trình là 2,53 triệu USD; tổng số tiền bị chi sai, bị biển thủ đã được xác định và bị yêu cầu phải thu hồi ngay là gần 882.000 USD.

Đến nay, Văn phòng Kiểm toán đã hỗ trợ chính quyền bang Mississippi trong việc thu hồi tổng số tiền gần 88.000 USD. Các khoản thu này đã được Bộ Tài chính xác nhận để chuyển vào Kho bạc Nhà nước. Những khoản tiền còn lại đang tiếp tục được xác minh và tiến hành thu hồi về cho ngân sách Bang.

Trong năm tài chính vừa qua, Văn phòng Kiểm toán cũng chỉ ra nhiều trường hợp người dân của Bang phải nộp những khoản thuế sai quy định, cao hơn so với các mức được áp dụng. Họ đã nhận lại được gần 900.000 USD tiền thuế bị nộp thừa. Sau khi Văn phòng công bố Báo cáo kiểm toán và chỉ ra những sai sót trong việc sử dụng ngân sách thanh toán sai quy định cho các đối tác, nhà thầu, một công ty dược phẩm đã đồng ý trả cho Bang khoản tiền 55,5 triệu USD.

Đại diện Văn phòng Kiểm toán nhấn mạnh: “Trách nhiệm của chúng tôi là giúp tiền thuế người dân được sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lạm chi. Mỗi người dân cũng có quyền được giám sát việc sử dụng số tiền họ đóng thuế có đúng pháp luật không”.

Nội dung Báo cáo kiểm toán bổ sung năm 2021 đã được chia theo từng địa phương để người dân có thể dễ dàng xem xét những vấn đề tại khu vực mình sinh sống. Báo cáo hiện đã được đăng tải công khai trên cổng thông tin của Văn phòng Kiểm toán Bang.

(Theo MSAO)
(Báo Kiểm toán số 38/2021)

Xem thêm »