Viện Kiểm toán nội bộ Mỹ (IIA) đã đề xuất thực hiện kiểm toán sự đa dạng, công bằng và hoà nhập về văn hóa, sắc tộc và giới

28/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(Internal Audit) - Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, năm 2020-2021 sẽ được ghi nhớ là những năm mà vấn đề bất bình đẳng sắc tộc thu hút nhiều sự chú ý của các quốc gia. Đồng thời, các vấn đề về bất bình đẳng giới, quấy rối cũng là những mối quan tâm hàng đầu. Nhu cầu về duy trì bình đẳng sắc tộc và giới đã thúc đẩy nhiều tổ chức thực hiện đánh giá các nỗ lực nhằm đảm bảo sự đa dạng, bình đẳng và hoà nhập về văn hóa, sắc tộc và giới tại nơi làm việc.

o đó, Viện Kiểm toán nội bộ Mỹ (IIA) đã đề xuất thực hiện kiểm toán sự đa dạng, công bằng và hoà nhập về văn hóa, sắc tộc và giới. Một cuộc kiểm toán tính đa dạng, công bằng và hoà nhập (DEI audit) là một hoạt động đánh giá có kết cấu chặt chẽ về mức độ đa dạng ở tất cả các cấp của tổ chức; chú trọng tính bình đẳng giữa các chủng tộc và dân tộc; chính sách nguồn lực đảm bảo khuôn khổ hỗ trợ DEI và các vấn đề liên quan đến chủng tộc và giới tính khác.

 Việc thực hiện các cuộc kiểm toán DEI cần chú trọng đến một số yếu tố. Thứ nhất, áp lực đối với việc đảm bảo tính đa dạng và công bằng ngày càng cao do ngày càng nhiều nhà đầu tư mong đợi các công ty cung cấp các cáo báo về các sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị, bao gồm DEI. Ví dụ, Netflix - công ty cung cấp nền tảng giải trí trực tuyến đã thực hiện cuộc kiểm toán và báo cáo nội bộ đầu tiên về tính đa sắc tộc của các diễn viên trong các nội dung họ cung cấp trên dịch vụ của họ. Thứ hai, các cuộc kiểm toán DEI giúp nâng cao nhận thức của các nhà quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, việc một doanh nghiệp tham gia vào các cuộc kiểm toán DEI không đồng nghĩa là các doanh nghiệp đó có vấn đề về đa sắc tộc hay bất bình đẳng giới. Thực tế, các doanh nghiệp/tổ chức có các chính sách đảm bảo đa sắc tộc, bình đẳng giới cũng có nhu cầu cải thiện tính hiệu quả việc thực hiện các chính sách này. Thứ ba, có một số thách thức khi thực hiện kiểm toán DEI, bao gồm: Sự bất đồng về các ưu tiên kiểm toán giữa nhóm kiểm toán nội bộ và nhà quản lý; Sự phản đối của một số bên trong doanh nghiệp/tổ chức nhằm thay đổi mục tiêu của cuộc kiểm toán DEI; Chưa có các tiêu chí được phát triển để đánh giá tính nghiêm ngặt, chuẩn mực và nhất quán của một báo cáo kiểm toán DEI./.

(Bản tin quốc tế của KTNN số 99 ngày 16/4/2021)

Xem thêm »