Canada kiểm toán về mức độ chuẩn bị ứng phó với đại dịch Covid của Cơ quan Y tế công cộng của Canada

01/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(CBC Canada) Ngày 25/3/2021 đưa tin, qua kết quả kiểm toán về mức độ chuẩn bị ứng phó với đại dịch toàn cầu, Tổng Kiểm toán Canada cho biết, mặc dù đã được cảnh báo, lên kế hoạch và được Chính phủ cung cấp kinh phí gần hai thập kỷ qua, nhưng Cơ quan Y tế công cộng của Canada (PHAC) đã không chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với đại dịch như COVID-19 và đánh giá thấp tác động tiềm tàng của virus khi đại dịch bùng phát.

Báo cáo kiểm toán cũng đã xem xét các chương trình phúc lợi khẩn cấp COVID của liên bang như Chương trình phúc lợi ứng phó khẩn cấp của Canada (CERB) và Chương trình trợ cấp lương khẩn cấp của Canada (CEWS) để xác định xem liệu việc hỗ trợ có đến được với những người cần và liệu Chính phủ có áp dụng đủ các biện pháp kiểm soát để hạn chế việc lạm dụng chính sách hay không. Báo cáo cho biết, PHAC chưa giải quyết hoặc xử lý các kế hoạch dự phòng chính và các vấn đề liên quan đến giám sát mặc dù các vấn đề này đã được kiểm toán viên chỉ ra trong các cuộc kiểm toán trước đó. Những vấn đề này ảnh hưởng tiêu cực đến việc chia sẻ dữ liệu giám sát y tế giữa PHAC với các tỉnh và vùng lãnh thổ. PHAC còn nhiều việc phải làm để thực hiện tốt các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ tốt hơn việc giám sát dịch bệnh quốc gia trong tương lai.

Báo cáo cho thấy Mạng lưới y tế công cộng toàn cầu (GPHIN) của PHAC (một hệ thống giám sát dò tìm trên internet để tìm các báo cáo về sự bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm ở các quốc gia) đã không đưa ra cảnh báo sớm khi COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ trích các đánh giá rủi ro mà cơ quan này đã đưa ra sau khi COVID-19 bắt đầu lan rộng trên toàn cầu - các báo cáo mà các nhà lãnh đạo chủ chốt đã sử dụng để đưa ra quyết định về các biện pháp y tế công cộng như đóng cửa biên giới. Tổng Kiểm toán cho biết, những đánh giá đó đã không phát huy tác dụng và bị lãng quên trong khi cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra./.

(Vụ Hợp tác quốc tế KTNN dịch)

Xem thêm »