Làm tốt công tác chống tham nhũng, tiêu cực từ chính nội ngành Kiểm toán nhà nước

05/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Trả lời chất vấn của đại biểu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ nội ngành, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ được Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN) rất quan tâm và quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, tại Điều 8 của Luật KTNN hiện nay quy định những hành vi không được làm đối với KTNN, Kiểm toán viên nhà nước.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ PCTNTC từ nội ngành, KTNN đã nghiêm túc đề ra và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, KTNN đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật về phongf, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), đặc biệt là chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về PCTNTC đối với công tác PCTNTC.

“KTNN cũng là một trong những đơn vị đầu tiên Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành” - Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết. 

Thứ hai, KTNN đã cơ bản thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, Nhà nước về PCTNTC vào hoạt động của KTNN; xây dựng mới, sửa đổi hệ thống các quy định để phù hợp với Quyết định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị như: Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; Quy tắc ứng xử Kiểm toán viên nhà nước; các quy trình kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán… 

Riêng năm 2022, KTNN đã rà soát 75 văn bản liên quan đến quy trình kiểm toán để sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời đảm bảo PCTNTC trong hoạt động kiểm toán.

Thứ ba, KTNN tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, lòng tự trọng nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán.

Thứ tư, KTNN tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra thường xuyên, đột xuất, trong đó tập trung thanh tra việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm tra, xác minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ; kiểm soát chất lượng kiểm toán, giám sát hoạt động của các đoàn kiểm toán; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong việc giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán...

Thứ năm, KTNN cũng đề cao công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy định PCTNTC đối với các đơn vị trực thuộc, các đoàn kiểm toán, đảm bảo không để xảy ra bất cứ hành vi tiêu cực nào trong thực thi công vụ.

"Với trách nhiệm là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, KTNN đã tích cực phối hợp, tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; chủ động đôn đốc đối với cấp ủy, tổ chức đảng được phân công phụ trách thực hiện công tác PCTNTC, báo cáo kết quả thực hiện... KTNN thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PCTNTC trên các địa bàn được giao phụ trách.

Với chức năng, nhiệm vụ PCTNTC thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện kịp thời sai phạm về tài chính, có kiến nghị giúp tăng thu, giảm chi, góp phần tăng hiệu quả, giảm thất thoát tài chính công, tài sản công; đồng thời có kiến nghị sửa đổi kịp thời những bất cập của cơ chế, chính sách, “vá” lỗ hổng, chống thất thoát, lãng phí.

Đăc biệt, KTNN cũng cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng để kịp thời đưa ra trước ánh sáng những hành vi tham nhũng, tiêu cực." - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Thứ sáu, KTNN kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử; các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán.
 

Đại biểu Tao Văn Giót - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đặt câu hỏi về công tác PCTNTC trong nội bộ ngành KTNN thời gian qua


Hàng năm, KTNN đều có kế hoạch tổ chức triển khai kiểm toán, trong đó quán triệt đến từng đoàn kiểm toán, kiểm toán viên về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm toán, các quy định về PCTNTC. KTNN cũng đã tổ chức ký quy chế phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có nội dung về việc các đơn vị, cơ quan cùng phối hợp với KTNN tăng cường giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán, kiểm toán viên để kịp thời phát hiện các hành vi tiêu cực và xử lý nghiêm.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, KTNN luôn quan tâm đến việc luân chuyển, điều động cán bộ giữa các khu vực, các đơn vị từ đó giúp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

Tất cả những nỗ lực này nhằm góp phần giữ vững giá trị cốt lõi “Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng” của KTNN.

PV

Xem thêm »