Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc: Hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực cho cộng đồng ASOSAI

11/05/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI) được thành lập vào ngày 20/3/1963 theo Đạo luật Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra 1963. BAI là một trong những SAI thành viên của ASOSAI, có nhiều hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng kiểm toán khu vực.

Chức năng, nhiệm vụ

Địa vị pháp lý của BAI được nêu rõ trong Hiến pháp Hàn Quốc như sau: “BAI được thành lập dưới thẩm quyền trực tiếp của Tổng thống nhằm kiểm tra quyết toán các khoản thu, chi của Nhà nước, các tài khoản của Nhà nước và các cơ quan khác theo quy định của luật pháp cũng như hoạt động của các cơ quan hành chính và hoạt động của công chức”.

BAI tổ chức các hoạt động mang tính độc lập và thực hiện chức năng kiểm tra các báo cáo quyết toán; kiểm tra các tài khoản của Nhà nước, chính quyền thuộc tỉnh và các cơ quan tự trị địa phương khác, các tổ chức do Chính phủ đầu tư nhằm đảm bảo công tác kế toán phù hợp và đúng đắn; thanh tra, sắp xếp các kết quả kiểm toán; đưa ra các ý kiến, kiến nghị kiểm toán. Hằng năm, BAI phải kiểm tra các quyết toán thu, chi ngân sách, báo cáo kết quả với Tổng thống và Quốc hội vào năm tiếp theo sau năm đó.
 
Cơ cấu tổ chức

BAI gồm các bộ phận: Hội đồng ủy viên; Ban Thư ký; Viện Đào tạo Thanh tra và Kiểm toán; Viện Nghiên cứu Thanh tra và Kiểm toán; các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Đứng đầu BAI là Chủ tịch do Tổng thống bổ nhiệm với sự chấp thuận của Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch là 4 năm và chỉ có thể được bổ nhiệm lại thêm 1 nhiệm kỳ. Địa vị của Chủ tịch BAI tương đương với Phó Thủ tướng. Các thành viên của BAI do Tổng thống bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch BAI. Nhiệm kỳ của các thành viên này là 4 năm và chỉ có thể được bổ nhiệm lại thêm 1 nhiệm kỳ.

Hội đồng ủy viên là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất gồm 7 ủy viên (trong đó có cả Chủ tịch). Ban Thư ký bao gồm Tổng Thư ký và 4 Phó Tổng Thư ký, thực hiện công tác quản lý chung và toàn bộ các hoạt động kiểm toán, thanh tra, đồng thời, phụ trách các đơn vị chuyên môn, bao gồm: 8 vụ chuyên môn; 4 khối kiểm toán; 1 Vụ Điều tra đặc biệt; 2 khối thanh tra; 9 phòng hỗ trợ.

Tính đến đầu năm 2016, tổng số cán bộ của BAI là 1.074 người, trong đó có 897 kiểm toán viên và 177 cán bộ hỗ trợ. BAI có nhiều kinh nghiệm về kiểm toán hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và đào tạo cán bộ.

Không chỉ là thành viên BĐH ASOSAI nhiều nhiệm kỳ, BAI còn đảm nhiệm chức năng Thư ký ASOSAI giai đoạn 2009-2018, đồng thời là thành viên của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng ASOSAI và INTOSAI.
 
Hỗ trợ, nâng cao năng lực cho KTNN Việt Nam

BAI và KTNN Việt Nam chính thức ký thỏa thuận hợp tác vào tháng 5/2007. Từ đó đến nay, 2 cơ quan đã tích cực thực hiện các hoạt động thăm và làm việc song phương nhằm nâng cao hiểu biết và thắt chặt mối quan hệ hợp tác. Cùng với đó, BAI còn hỗ trợ nâng cao năng lực cho KTNN Việt Nam trong các lĩnh vực như: tăng cường năng lực trong công tác lập kế hoạch, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán; đào tạo kiểm toán viên về kiểm toán môi trường; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; thúc đẩy tiến trình triển khai Dự án tăng cường năng lực do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

(Theo BAI và ASOSAI)
(Báo Kiểm toán số 19/2018)

 

Xem thêm »