Báo cáo kiểm toán Quy định về Hệ thống xử lý không khí và nước tại Quốc hội của Kiểm toán Tây Úc

23/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Mới đây, Tổng kiểm toán Tây Úc trình bày báo cáo kiểm toán Quy định về Hệ thống xử lý không khí và nước tại Quốc hội.

Mục đích của cuộc kiểm toán nhằm đánh giá xem Bộ Y tế và các cơ quan chính quyền địa phương có điều chỉnh hiệu quả các hệ thống xử lý không khí và nước để giảm thiểu rủi ro vi khuẩn Legionella hay không. Legionella là một loại vi khuẩn có thể phát triển trong các hệ thống nước lớn, phức tạp như tháp giải nhiệt, máy điều hòa không khí bay hơi và hệ thống nước ấm trong bệnh viện và tòa nhà văn phòng và có thể dẫn đến nhiễm trùng phổi hiếm gặp nhưng có khả năng đe dọa đến tính mạng hay bệnh Legionnaires.

Quyền Tổng kiểm toán, bà Sandra Labuschagne cho biết rất may Tây Úc chưa bùng phát dịch bệnh Legionnaires, tuy nhiên điều này không có nghĩa là nó không thể hoặc sẽ không xảy ra. Số trường hợp được thông báo về bệnh Legionnaires ở Tây Úc tương đối thấp và không có đợt bùng phát nào xảy ra ở các bang khác. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với Legionella từ các hệ thống xử lý không khí và nước vẫn là một nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng với những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương.

Cuộc kiểm toán đã đã chỉ ra sự không nhất quán trong cách các chủ sở hữu duy tu và kiểm tra hệ thống cho thấy cần phải cải thiện khuôn khổ quy định hiện tại. Chủ sở hữu phản ứng khác nhau đối với các phát hiện mà lẽ ra sự phản ứng đó phải theo một tiêu chuẩn thống nhất. Tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu tối thiểu để bảo trì định kỳ thường xuyên. Khi các yêu cầu này không thực tế (nghĩa là khi cần tắt hệ thống), Tiêu chuẩn đưa ra giải pháp thay thế dựa trên thử nghiệm thường xuyên và chỉ định hành động cần thực hiện để đối phó với việc phát hiện Legionella. OAG nhận thấy Tiêu chuẩn không được tuân thủ một cách nhất quán vì các chủ sở hữu khác nhau đã thử nghiệm ở các tần suất khác nhau và thực hiện các hành động khác nhau để đối phó với các phát hiện. Việc áp dụng Tiêu chuẩn không nhất quán không phù hợp với thông lệ tốt nhất và làm giảm niềm tin rằng rủi ro từ Legionella được quản lý hiệu quả.

Việc giám sát các hệ thống xử lý không khí và nước còn hạn chế, vì vậy không rõ liệu số ca nhiễm thấp là kết quả của chủ sở hữu bảo trì hệ thống tốt hay các yếu tố môi trường hay cả hai. Khung pháp lý hiện tại không yêu cầu Bộ có các hoạt động giám sát tuân thủ. Điều này có nghĩa là không đủ thông tin về việc chủ sở hữu đang quản lý hệ thống của họ tốt hay không và làm giảm mức độ đảm bảo về việc hệ thống có được bảo trì hiệu quả hay không. Hiện tại, khung pháp lý dựa vào sự tự chịu trách nhiệm của các chủ sở hữu. Mặc dù việc tự chịu trách nhiệm là phổ biến và phù hợp trong nhiều lĩnh vực, nhưng Bộ đã đánh giá (bao gồm cả thông qua tham vấn cộng đồng) rằng bệnh tật nghiêm trọng hoặc tử vong có thể xảy ra do quản lý yếu kém các hệ thống xử lý không khí và nước, nên cần phải có một phương pháp tiếp cận theo quy định. Bộ đã hoàn thành bản rà soát các thỏa thuận quy định hiện hành vào năm 2021 và đã đề xuất các quy định mới cần cập nhật phương pháp quản lý ở Tây Úc và xem xét trách nhiệm đối với các cơ sở có rủi ro cao và các tòa nhà thuộc sở hữu của Nhà nước. Tuy nhiên, luật hóa là một phần của chương trình cải cách lớn hơn và có thể cần thời gian để đưa vào thực hiện. Thay vì đợi quy định mới, OAG khuyến khích tất cả các cơ quan chính quyền Tiểu bang và địa phương sở hữu các hệ thống này duy tu và kiểm tra theo các tiêu chuẩn.

Báo cáo cũng đưa ra một loạt các kiến nghị cho Bộ, bao gồm việc Bộ cần thực hiện một chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức và hỗ trợ chủ sở hữu quản lý hệ thống tốt hơn và Bộ cần thiết lập  sổ đăng ký trung tâm cho tất cả các hệ thống xử lý không khí và nước ở Tây Úc để hỗ trợ nhận dạng và điều tra các trường hợp nhiễm khuẩn Legionella.

Các cơ quan chính quyền địa phương được kiến nghị nghiên cứu xây dựng các cách thu thập thông tin về hệ thống xử lý không khí và nước để đưa vào sổ đăng ký trung tâm và xem xét quy trình giám sát/tuân thủ dựa trên rủi ro cho các hệ thống trong khu vực./.

(Bản tin quốc tế số 148 của Vụ HTQT)

Xem thêm »