Rwanda: Kém hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất  

19/05/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

  Văn phòng Tổng Kiểm toán Rwanda mới đây đã hoàn thành cuộc kiểm toán đánh giá hiệu quả công tác quản lý đất đai trên phạm vi toàn quốc. Một trong những vấn đề được Văn phòng nhấn mạnh là tình trạng các cơ quan quản lý đất đai ở địa phương, các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã đều thiếu kế hoạch sử dụng đất hợp lý kể từ lần đầu tiên thực hiện kế hoạch tổng thể về phát triển và sử dụng quỹ đất quốc gia năm 2010 tới nay.

Báo cáo của Văn phòng đã chỉ ra nhiều hậu quả của tình trạng trên. Nhiều địa phương không đạt được sự phát triển tương xứng với quỹ đất đã được sử dụng. Đất quy hoạch tại các địa phương có nhiều sự khác biệt, chênh lệch so với quy hoạch tổng thể quốc gia. Các nguồn lực công bị sử dụng sai mục đích, gây lãng phí nghiêm trọng. Việc cung cấp các dịch vụ và thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến đất đai rất yếu kém. Nhiều giấy chứng nhận quyền sở hữu đất không được trao cho những người dân đúng thời hạn...

Tại một số quận, huyện như Kamonyi, Muhanga, Bugesera và Rulindo, nhiều nhà máy đã được xây dựng trong các khu dân cư khi chưa được cấp phép làm thay đổi kế hoạch sử dụng đất mà các hội đồng quận đã trình lên Chính phủ…

Cuộc kiểm toán cũng chỉ trích các ủy ban quản lý đất đai hoạt động không hiệu quả ở tất cả các quận, huyện. Tính đến thời điểm cuộc kiểm toán được thực hiện, hàng trăm trường hợp dù đã nộp đơn yêu cầu từ lâu vẫn chưa được giải quyết. Một số trường hợp đã chờ đợi để được đền bù đất trong suốt 10 năm qua. Các kiểm toán viên cũng phát hiện nhiều giấy chứng nhận quyền sở hữu đất lẽ ra phải được cấp vào năm 2011 và 2012, tuy nhiên, đến nay, nhiều giấy chứng nhận vẫn chưa được trao đến tay những chủ sở hữu mới. Mặc dù vậy, nhiều địa phương đã không có các biện pháp và kế hoạch kịp thời, rõ ràng để giải quyết vấn đề này.

Đầu tháng 5/2022, Hạ viện Rwanda đã thông qua nghị quyết triệu tập Bộ trưởng Bộ Môi trường để giải trình những vấn đề yếu kém, tồn đọng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai được Báo cáo kiểm toán chỉ ra. Ủy ban Đất đai, Nông nghiệp, Chăn nuôi và Môi trường cũng đã tiến hành kiểm tra 13 quận, huyện được kiểm toán để đánh giá các vấn đề được xác định trong Báo cáo kiểm toán./.

 (Theo New Times)
(Báo Kiểm toán số 20/2022)

Xem thêm »