Dự thảo Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 03/09/2022
Ngày hết hạn 03/11/2022
Địa chỉ nhận ý kiến vpc@sav.gov.vn
Tệp đính kèm 1.Du thao. 28.9.doc
Nội dung