Dự thảo Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 24/02/2022
Ngày hết hạn 20/03/2022
Địa chỉ nhận ý kiến pctn@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao sua doi 07.2016 1.22.doc So sanh.docx
Nội dung