Dự thảo Hướng dẫn kiểm toán công tác quản lý nợ công
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 05/11/2021
Ngày hết hạn 20/11/2021
Địa chỉ nhận ý kiến vtcn2@sav.gov.vn
Tệp đính kèm HD Kiem toan no cong 03.11.rar
Nội dung