Dự thảo Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 10/12/2020
Ngày hết hạn 31/12/2020
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Quy định Danh mục HSKT phat hanh.gui.docx Quyết định.docx
Nội dung Dự thảo Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán