Quy định khiếu nại và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 08/07/2020
Ngày hết hạn 08/09/2020
Địa chỉ nhận ý kiến huongdt@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Dự thảo xin ý kiến.rar
Nội dung Quy định khiếu nại và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước