Dự thảo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 12/06/2020
Ngày hết hạn 12/08/2020
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao Quy trinh kiem toan cua KTNN (dang website 12.6).zip
Nội dung Dự thảo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước