Dự thảo Mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 21/01/2020
Ngày hết hạn 21/03/2020
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Mau bieu ho so kiem toan (dang website).zip
Nội dung