Dự thảo Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 29/08/2019
Ngày hết hạn 29/10/2019
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Bộ HD TYR dang web.rar
Nội dung Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên  trọng yếu, rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính,  báo cáo quyết toán ngân sách địa phương