Dự thảo Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 06/08/2019
Ngày hết hạn 06/10/2019
Địa chỉ nhận ý kiến
Tệp đính kèm TYRR.zip
Nội dung