Dự thảo Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 01/11/2018
Ngày hết hạn 15/12/2018
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm trình LĐ29.10.rar
Nội dung