Dự thảo Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 03/02/2023
Ngày hết hạn 10/02/2023
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Quy định Danh mục HSKT (bản xin ý kiến các đơn vị).docx Quyet dinh ban hanh DMHSKT (bản xin ý kiến các đơn vị).doc
Nội dung Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán