Hội thảo của ASOSAI về “Thực hiện ISSAI – Kinh nghiệm và Chiến lược”

09/09/2016
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Hội thảo của ASOSAI về “Thực hiện ISSAI – Kinh nghiệm và Chiến lược” được tổ chức tại Paro, Bu-tan từ ngày 22 – 26/8/2016. Tham dự Hội thảo bao gồm 22 đại biểu từ 20 thành viên ASOSAI, với sự hướng dẫn của hai chuyên gia đến từ Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) và Cơ quan kiểm toán hoàng gia Bu-tan.
 

Tại diễn đàn này, đại diện các SAI tham dự có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược về thực hiện ISSAI; trao đổi, thảo luận về thách thức và giải pháp đối với việc thực hiện ISSAI ở cấp độ SAI; xác định các thông lệ tốt về thực hiện ISSAI tại các SAI. KTNN Việt Nam đã cử 01 đại diện tham gia Hội thảo này.
 
Bản tin Đối ngoại số 6 của KTNN

Xem thêm »