Hoãn tổ chức sơ tuyển đối với những người đã nộp đầy đủ hồ sơ dự thi công chức tại Kiểm toán nhà nước.

09/03/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo Thông báo số 125/TB-KTNN ngày 05/02/2020 của Kiểm toán nhà nước về việc tuyển dụng công chức, Kiểm toán nhà nước sẽ tổ chức sơ tuyển từ ngày 16-23/3/2020.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch COVID-19, Kiểm toán nhà nước quyết định hoãn tổ chức sơ tuyển đối với những người đã nộp đầy đủ hồ sơ dự thi công chức tại Kiểm toán nhà nước.

Trước khi tổ chức sơ tuyển và Kế hoạch tiếp theo sẽ được Kiểm toán nhà nước thông báo trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước, Báo Kiểm toán nhà nước.

Mọi chi tiết liên hệ phòng 719, Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước, địa chỉ 116 Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (số điện thoại: 024.62628616 xin số máy lẻ 0735, 0736 hoặc địa chỉ thư điện tử phongnhansu@sav.gov.vn hoặc website: http://sav.gov.vn) để được hướng dẫn, giải đáp./.

Xem thông báo tại đây: 

Xuân Quỳnh

Xem thêm »