Đảng ủy Kiểm toán nhà nước việc phát động “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023” trong Đảng bộ Kiểm toán nhà nước

10/04/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh vừa ký công văn số 613-CV/ĐU ngày 6/4/2023 gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc về việc: Phát động “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023” trong Đảng bộ Kiểm toán nhà nước.

Thực hiện Công văn số 1121-CV/ĐUK ngày 14/3/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo; tổ chức phát động Cuộc thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tổ chức tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung Cuộc thi trong các tổ chức đảng, đơn vị; làm nổi bật những điểm mới của Cuộc thi năm 2023; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng dự thi góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cấp ủy các đơn vị chỉ đạo, phát động cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia viết bài dự thi (gồm bản in và file mềm), mỗi đảng bộ, chi bộ trực thuộc có ít nhất 01 bài viết gửi về Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (qua Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể) trước ngày 20/6/2023 để tổng hợp, theo dõi, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán nhà nước chủ trì, tổ chức thẩm định, đánh giá, chọn lọc các bài viết hay, có chất lượng, đủ điều kiện và tổng hợp danh sách các bài dự thi gửi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trước ngày 30/6/2023./.
 
Khánh Vy
 
 

Xem thêm »